Công văn 1025/BTNMT-TCMT

Công văn 1025/BTNMT-TCMT năm 2019 về tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1025/BTNMT-TCMT 2019 bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước thực trạng dịch tả lợn Châu Phi đang xuất hiện, có nguy cơ lan rộng và diễn biến ngày càng phức tạp ở nước ta, Thủ tưng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2019 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong đó yêu cầu các Bộ, ngành chủ động phối hợp và tham gia quyết liệt phòng, chống dịch.

Để chủ động thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường trong công tác phòng, chống dịch; triển khai trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan quản lý môi trường các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trưng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát môi trường các khu vực chăn nuôi, giết mổ và công tác tiêu độc khử trùng, thu gom xử lý chất thải.

2. Tổ chức tiêu hủy an toàn đối với toàn bộ số lợn bị mắc dịch (theo tài liệu hướng dẫn về bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch gửi kèm).

3. Có kế hoạch huy động các nguồn lực (nhân lực, thiết bị, phương tiện, kinh phí...) cho việc giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường và sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

4. Báo cáo kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả triển khai thực hiện; những khó khăn, vướng mắc, để chỉ đạo, phối hợp giải quyết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
- Sở TNMT các tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCMT(10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1025/BTNMT-TCMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1025/BTNMT-TCMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2019
Ngày hiệu lực11/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1025/BTNMT-TCMT

Lược đồ Công văn 1025/BTNMT-TCMT 2019 bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1025/BTNMT-TCMT 2019 bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1025/BTNMT-TCMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýVõ Tuấn Nhân
        Ngày ban hành11/03/2019
        Ngày hiệu lực11/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1025/BTNMT-TCMT 2019 bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1025/BTNMT-TCMT 2019 bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

             • 11/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực