Công văn 1025/TCT-TNCN

Công văn 1025/TCT-TNCN giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1025/TCT-TNCN giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/TCT-TNCN
V/v Giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2126/CT-TNCN ngày 17/2/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc xử lý vướng mắc trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Tại khoản 2, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:

“Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền”.

Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 theo tinh thần nêu trên và khác với hướng dẫn quyết toán thuế các năm trước, khi mới thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân.

2. Về việc xử lý bù trừ, hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Tại khoản 2, Điều 46 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế.

Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Tổng số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế”.

“Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh) ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó”

Theo hướng dẫn nêu trên thì đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập từ kinh doanh quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế có số thuế nộp thừa thì điền số thuế nộp thừa vào chỉ tiêu “tổng số tiền đề nghị hoàn” theo mẫu số 09/KK-TNCN và ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Ngô Đình Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1025/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1025/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2012
Ngày hiệu lực22/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1025/TCT-TNCN giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1025/TCT-TNCN giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1025/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNgô Đình Quang
        Ngày ban hành22/03/2012
        Ngày hiệu lực22/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1025/TCT-TNCN giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1025/TCT-TNCN giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

           • 22/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực