Công văn 1025/TTg-KTTH

Công văn 1025/TTg-KTTH thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1025/TTg-KTTH thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/TTg-KTTH
V/v thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 24 tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt Chỉ thị 09/CT-TTg nêu trên, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Quốc hội phê duyệt; khẩn trương thực hiện rà soát các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về thu ngân sách nhà nước:

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: chủ động rà soát kỹ từng khoản thu, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 đã được giao; kiểm tra, thanh tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định; tăng cường các giải pháp chống chuyển giá, xử lý nợ đọng thuế, trốn thuế, kê khai không trung thực về các khoản thu phải nộp ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

b) Bộ Tài chính chủ động làm việc với các địa phương, doanh nghiệp, nhất là các địa phương, doanh nghiệp có số thu lớn để có kế hoạch, biện pháp cụ thể phấn đấu bảo đảm thực hiện cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách đối với từng địa phương, doanh nghiệp.

c) Trước mắt không ban hành các cơ chế, chính sách có tác động đến giảm thu ngân sách nhà nước.

2. Về chi ngân sách nhà nước:

a) Bộ Tài chính: chủ trì và hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện rà soát từng khoản chi thường xuyên, kiên quyết cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013, nhất là các khoản chi đi công tác trong và ngoài nước, hội nghị, hội thảo, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô, văn phòng phẩm,…; rà soát lại các khoản dự phòng ngân sách thuộc các lĩnh vực đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ, xác định những nhiệm vụ chưa đủ thủ tục, chưa cần thiết cấp bách thì tạm dừng chưa thực hiện trong năm 2013 để giảm chi ngân sách nhà nước.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát từng dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ; rà soát vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; trên cơ sở đó, kiên quyết thu hồi các khoản chi không đúng quy định, không đúng mục đích; thu hồi vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư chưa đủ thủ tục, trong đó bao gồm cả các khoản hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho địa phương, các khoản chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia chưa cần thiết, cấp bách; các khoản thu hồi được theo chế độ quy định không dùng để bổ sung cho nhiệm vụ khác mà để giảm chi, góp phần bảo đảm cân đối ngân sách; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát kỹ từng khoản chi thường xuyên và chi đầu tư, bảo đảm tiết kiệm tối đa để cân đối ngân sách địa phương và góp phần giảm bớt khó khăn cho ngân sách nhà nước.

d) Đối với sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, ngân sách địa phương: chỉ bố trí cho những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, bất khả kháng; dành tối thiểu 50% để giảm chi, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

đ) Trước mắt không ban hành các cơ chế, chính sách có tác động đến tăng chi ngân sách nhà nước.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động xử lý những vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền để bảo đảm hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Quốc hội giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1025/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1025/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2013
Ngày hiệu lực16/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1025/TTg-KTTH thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1025/TTg-KTTH thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1025/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành16/07/2013
        Ngày hiệu lực16/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1025/TTg-KTTH thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1025/TTg-KTTH thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013

             • 16/07/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/07/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực