Công văn 1025/UBND-ĐT

Công văn số 1025/UBND-ĐT về thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1025/UBND-ĐT thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1025/UBND-ĐT
Về thúc đẩy đầu tư của Việt Nam
ra nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Thực hiện Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài”; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Các Sở - ngành thành phố quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng và giải pháp hỗ trợ thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài đã được phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành liên quan có kế hoạch tổ chức thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ theo yêu cầu của quyết định nêu trên để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Thường trực Thành ủy (kèm QĐ 236/QĐ-TTg)
TTUB: CT, các PCT;
VPHĐ-UB: CPVP;
Các Phòng Chuyên viên;
Lưu: VT, (ĐT-MT) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1025/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1025/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2009
Ngày hiệu lực14/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1025/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 1025/UBND-ĐT thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1025/UBND-ĐT thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1025/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Trung Tín
        Ngày ban hành14/03/2009
        Ngày hiệu lực14/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1025/UBND-ĐT thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1025/UBND-ĐT thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

             • 14/03/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/03/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực