Công văn 1026/QLCL-CL2

Công văn 1026/QLCL-CL2 năm 2016 về tăng cường kiểm soát cơ sở giết mổ gia cầm và chế biến mỡ động vật do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1026/QLCL-CL2 kiểm soát cơ sở giết mổ gia cầm chế biến mỡ động vật 2016


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1026/QLCL-CL2
V/v tăng cường kim soát cơ sở giết mgia cầm và chế biến mỡ động vật

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Trong thời gian qua, một số cơ quan thông tin báo chí đưa tin phản ảnh về việc có cơ sở giết mvịt sử dụng nhựa thông để làm sạch lông vịt và chế biến mđộng vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và để ngăn chặn vn đnêu trên, Cục Quản lý Cht lượng Nông lâm sản và Thủy sản đnghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn của Sở trin khai như sau:

1. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân giết mổ gia cầm về quy định hiện hành của Việt Nam không cho phép sử dụng nhựa thông trong sản xut kinh doanh thực phẩm. Điều đó có nghĩa là không được phép sử dụng trong giết mgia cầm nói chung, giết mổ vịt nói riêng.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất việc tuân thủ các quy định vvệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến mỡ động vật; sử dụng nhựa thông tại cơ sở giết mgia cầm, đặc biệt giết mổ vịt trên địa bàn. Trường hợp phát hiện cơ sở vi phạm quy định thực hiện xử lý theo quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và truy cứu hình sự theo Điều 190, 191 và 317 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2016).

Các trường hợp phát hiện vi phạm cần công khai đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết lựa chọn sản phẩm an toàn, tránh sử dụng sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong quá trình triển khai, nếu có gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị có văn bản gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để được hướng dẫn, phối hp triển khai.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục Thú y;
- Các PCT (để biết);
- Cơ quan QLCL nam Bộ, trung Bộ;
- Chi cục QLCL NLS&TS các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1026/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1026/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2016
Ngày hiệu lực26/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1026/QLCL-CL2 kiểm soát cơ sở giết mổ gia cầm chế biến mỡ động vật 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1026/QLCL-CL2 kiểm soát cơ sở giết mổ gia cầm chế biến mỡ động vật 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1026/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành26/05/2016
        Ngày hiệu lực26/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1026/QLCL-CL2 kiểm soát cơ sở giết mổ gia cầm chế biến mỡ động vật 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1026/QLCL-CL2 kiểm soát cơ sở giết mổ gia cầm chế biến mỡ động vật 2016

             • 26/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực