Công văn 1026/VPCP-XDPL

Công văn số 1026/VPCP-XDPL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1026/VPCP-XDPL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Luật Bảo hiểm y tế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 1026/VPCP-XDPL
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Luật Bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Y tế

Xét Báo cáo số 157/BC-BYT ngày 28/1/2008 của Bộ Y tế về việc tiếp thu, giải trình ý kiến các Thành viên Chính phủ (lần 1) và Báo cáo số 1017/BC-VPCP ngày 18/02/2008 của Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến các Thành viên Chính phủ (lần 2) về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo hiểm y tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đồng ý với ý kiến của đa số các Thành viên Chính phủ về nội dung còn có ý kiến khác nhau trong Dự án Luật bảo hiểm y tế;

- Giao Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu, tiếp thu hoàn chỉnh Dự án Luật; thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình và báo cáo trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự án Luật trên; những nội dung mới cần báo cáo xin ý kiến Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-Thủ tướng, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, ngành: LĐTB&XH, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, BHXHVN;
- VPCP: BTCN (để b/c); các PCN Trần Quốc Toản, Kiều Đình Thụ, TB.XDPL các Vụ: VX, TCCB, V.III, TH,
- Website CP;
- Lưu: VT, XDPL (7), THD.31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Thuộc tính Công văn 1026/VPCP-XDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1026/VPCP-XDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2008
Ngày hiệu lực19/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1026/VPCP-XDPL

Lược đồ Công văn 1026/VPCP-XDPL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1026/VPCP-XDPL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Luật Bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1026/VPCP-XDPL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành19/02/2008
        Ngày hiệu lực19/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1026/VPCP-XDPL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Luật Bảo hiểm y tế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1026/VPCP-XDPL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Luật Bảo hiểm y tế

              • 19/02/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/02/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực