Công văn 1028/VPCP-KGVX

Công văn 1028/VPCP-KGVX năm 2018 về đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1028/VPCP-KGVX 2018 đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1028/VPCP-KGVX
V/v đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Các bộ, cơ quan (Danh sách kèm theo).

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hệ tri thức Việt số hóa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

- Các bộ, cơ quan chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đóng góp các thông tin, dữ liệu công khai đối với các hoạt động chuyên ngành vào Hệ tri thức Việt số hóa theo nội dung nêu tại Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa và công văn số 186/BKHCN-TTKHCN ngày 19 tháng 1 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa; chịu trách nhiệm chủ trì, điều phi chung; tổng hợp, theo dõi và đánh giá mức độ phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Cổng TTĐT, Cục KSTT, Vụ TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, CƠ QUAN ĐÓNG GÓP DỮ LIỆU VÀO HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA
(Kèm theo văn bản số 1028/VPCP-KGVX ngày 29 tháng 01 năm 2018)

1. Văn phòng Chính phủ

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

3. Bộ Tài chính

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo

7. Bộ Giao thông vận tải

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường

9. Bộ Xây dựng

10. Bộ Tư pháp

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12. Bộ Y tế

13. Bộ Nội vụ

14. Bộ Công Thương

15. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16. Bộ Công an

17. Bộ Quốc phòng

18. Bộ Ngoại giao

19. Ủy ban Dân tộc

20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

21. Thanh tra Chính phủ

22. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

23. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

24. Đài Tiếng nói Việt Nam

25. Đài Truyền hình Việt Nam

26. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

27. Học viện Hành chính Quốc gia

28. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

29. Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam

30. Đại học Quốc gia Hà Nội

31. Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1028/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1028/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2018
Ngày hiệu lực29/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1028/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 1028/VPCP-KGVX 2018 đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1028/VPCP-KGVX 2018 đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1028/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành29/01/2018
        Ngày hiệu lực29/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1028/VPCP-KGVX 2018 đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1028/VPCP-KGVX 2018 đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa

             • 29/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực