Công văn 1028/VPCP-KGVX

Công văn 1028/VPCP-KGVX năm 2015 hướng dẫn tuyển sinh hệ cao đẳng và đào tạo liên thông năm 2015 do của Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1028/VPCP-KGVX hướng dẫn tuyển sinh hệ cao đẳng và đào tạo liên thông 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1028/VPCP-KGVX
V/v hướng dẫn tuyển sinh hệ cao đẳng và đào tạo liên thông năm 2015

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 66/TTr-GDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2015 về công tác tuyển sinh đại học, cao đng hệ chính quy năm 2015, Phó Th tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tuyển sinh đào tạo hệ cao đẳng và liên thông trình độ cao đẳng, đại học năm 2015 như đề nghị tại Tờ trình nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);

- BLĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT; TTK HĐGD, các Vụ:, TH, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3b) QT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1028/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1028/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2015
Ngày hiệu lực09/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1028/VPCP-KGVX hướng dẫn tuyển sinh hệ cao đẳng và đào tạo liên thông 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1028/VPCP-KGVX hướng dẫn tuyển sinh hệ cao đẳng và đào tạo liên thông 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1028/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành09/02/2015
        Ngày hiệu lực09/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1028/VPCP-KGVX hướng dẫn tuyển sinh hệ cao đẳng và đào tạo liên thông 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1028/VPCP-KGVX hướng dẫn tuyển sinh hệ cao đẳng và đào tạo liên thông 2015

              • 09/02/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/02/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực