Công văn 10281/VPCP-CN

Công văn 10281/VPCP-CN năm 2019 về giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10281/VPCP-CN 2019 sử dụng quỹ đất trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10281/VPCP-CN
V/v giải quyết vướng mắc, bất cập khi s dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Về ý kiến của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 98/2019/CV-HoREA ngày 18 tháng 9 năm 2019) và Bộ Tài chính (văn bản số 12552/BTC-QLCS ngày 21 tháng 10 năm 2019) về một số vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT theo Nghị định số 69/2019/NĐ-CP , Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản nêu trên, đề xuất giải pháp tổng thể, đồng bộ để khắc phục các bất cập của các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm khai thác hiệu quả tài sản công cho phát triển hạ tầng, chống thất thoát ngân sách nhà nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TN&MT, TP,
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, NN, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10281/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10281/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2019
Ngày hiệu lực09/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10281/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 10281/VPCP-CN 2019 sử dụng quỹ đất trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10281/VPCP-CN 2019 sử dụng quỹ đất trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10281/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành09/11/2019
        Ngày hiệu lực09/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10281/VPCP-CN 2019 sử dụng quỹ đất trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10281/VPCP-CN 2019 sử dụng quỹ đất trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT

             • 09/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực