Công văn 1029TCT/TNCN

Công văn số 1029TCT/TNCN về việc trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1029TCT/TNCN trả lời chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1029TCT/TNCN
V/v: trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi:

Trung tâm đo lường thuộc Tổng cục đo lường chất lượng
(Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt – quận Cầu Giấy – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 108/ĐL-HCNS ngày 10/03/2005 của Trung tâm đo lường hỏi về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điểm 2.1.5 Mục I Thông tư số 147/2004/NĐ-CP">81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì: Các khoản thu nhập của các cá nhân không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như: thu nhập từ dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ tin học, dịch vụ tư vấn, thiết kế, kiến trúc, đào tạo hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn … dịch vụ khác thuộc thu nhập thường xuyên chịu thuế.

Do vậy, trường hợp Trung tâm đo lường ký hợp đồng với các cá nhân trong nước làm dịch vụ nghiên cứu xây dựng các giải pháp công nghệ cho các đề tài nghiên cứu thì các cá nhân này phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thu nhập từ dịch vụ này thuộc thu nhập thường xuyên chịu thuế.

2. Ngoài thuế TNCN, trường hợp Trung tâm đo lường thực hiện các hợp đồng tư vấn cho các doanh nghiệp về xây dựng, hướng dẫn các quy trình công nghệ, các quy trình kỹ thuật thì căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các văn bản hướng dẫn hiện hành Trung tâm xác định nghĩa vụ nộp thuế theo từng hợp đồng kinh doanh và thực hiện kê khai nộp thuế GTGT thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Trung tâm đo lường được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1029TCT/TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1029TCT/TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/04/2005
Ngày hiệu lực 06/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1029TCT/TNCN trả lời chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1029TCT/TNCN trả lời chính sách thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1029TCT/TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 06/04/2005
Ngày hiệu lực 06/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1029TCT/TNCN trả lời chính sách thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 1029TCT/TNCN trả lời chính sách thuế

  • 06/04/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/04/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực