Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT

Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT 2021 công tác cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM,CHỮA BỆNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 103/KCB-QLCL&CĐT
Vv Tăng cường công tác cấp cứu, khám cha bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Giám đốc S Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, để bảo đảm tốt công tác khám, cha bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhng công việc sau đây:

1) Bảo đảm thường trực 4 cấp: trực lãnh đạo, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa, phòng. Có kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm họa, tai nạn hàng loạt; phòng chống rét cho người bệnh; sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.

2) Chủ động đi phó với dịch bệnh đặc biệt dịch Covid-19, tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra: Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và ngành y tế về phòng chng dịch Covid-19. Xây dựng phương án thường trực, dự trữ cơ s thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị, cách ly người bệnh theo đúng các hướng dn hiện hành về phòng chng dịch.

3) Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám cha bệnh cho người bệnh: Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám cha bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

4) Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết: đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách. Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã. Thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn k thuật.

5) Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo trực tuyến hàng ngày: tình hình cấp cứu, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc trong dịp Tết theo hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám cha bệnh, như sau:

5.1. Địa chỉ phần mềm và tài khoản: Báo cáo trực tuyến hàng ngày theo phần mềm cdc.kcb.vn. các cơ s khám chữa bệnh từ cấp Trung tâm Y tế đa chức năng, bệnh viện huyện trở lên hoàn thành việc đăng ký tài khoản mới trước ngày 06/02/2021 tại trang đăng nhập trực tuyến http://cdc.kcb.vn/Account/Login mục ĐĂNG KÝ”

5.2. Thời gian thực hiện báo cáo: do năm nay thay đổi hệ thống báo cáo nên các cơ sở bắt đầu thu thập d liệu từ cơ sở khám chữa bệnh từ sáng ngày 7/02/2021, báo cáo từ 08/02/2021 (trước ngày nghỉ l 2 ngày) và báo cáo trực tuyến chính thức hàng ngày từ sáng ngày 30 Tết 11/02/2021 đến sáng ngày mùng 6 Tết 17/02/2021. Nếu có diễn biến đặc biệt yêu cầu báo cáo khẩn riêng hoặc thông qua Đường dây nóng.

06/02

07-10/02

11/02

12/02

13/02

14/02

15/02

16/02

17/02

Các cơ sở khám chữa bệnh hoàn thành tự đăng ký tài khoản

Báo cáo hàng ngày để chuẩn bị và điều chnh hệ thống báo cáo mới

8h sáng hàng ngày báo cáo số liệu theo ca trực. Ngày 13/02 báo cáo 3 ngày Tết cả bằng văn bn

8h sáng hàng ngày báo cáo s liệu theo ca trực. Ngày 16/02 báo cáo 6 ngày Tết cả bằng văn bản

8h sáng rà soát s liệu, báo cáo tổng kết 7 ngày Tết cả bằng văn bản

5.3. Thời điểm chốt s liệu báo cáo trong ngày: Số liệu được lấy theo ca trực của cơ sở khám cha bệnh, từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Bệnh viện báo cáo (trực tuyến) về cơ quan chủ quản trước 8 giờ sáng hàng ngày. Sở Y tế rà soát số liệu và báo cáo trực tuyến về Bộ Y tế trước 9 giờ sáng hàng ngày;

5.4. Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm: Phân công cán bộ chuyên trách trực báo cáo trực tuyến, Lãnh đạo cơ sở khám cha bệnh chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của số liệu;

5.5. Sở Y tế, Y tế ngành có trách nhiệm: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của số liệu trên phần mềm báo cáo trực tuyến của từng đơn vị. Phân công cán bộ thường trực báo cáo hàng ngày. Danh sách cán bộ trực báo cáo (Sở Y tế, Họ và Tên, Chức vụ, số điện thoại di động, Email) đề nghị gửi về Cục Quản lý khám chữa bệnh trước kỳ nghỉ Tết qua địa chỉ email: qlbv.vn @gmail.com;

- Biểu mẫu báo cáo tổng hợp theo Phụ lục 1: nhập báo cáo trực tuyến và gửi file điện tử qua email;

- Các trường hợp người bệnh phải báo cáo theo Danh sách bệnh nhân chi tiết theo Phụ lục 2, hình thức báo cáo bằng nhập danh sách trên phần mềm, bao gồm:

Loại tai nạn, ngộ độc, bệnh dịch

Ngoại trú

Nội trú

Tử vong

1- Tai nạn giao thông

 

x

x

2- Tai nạn do đánh nhau

 

x

x

3- Tai nạn sinh hoạt

 

 

x

4- Tai nạn do pháo nổ

x

x

x

5- Tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế

x

x

x

6- Ngộ độc thực phẩm

 

x

x

7- COVID-19 (+)

Báo cáo số ca. Chi tiết đã có hệ thống theo dõi ca bệnh riêng

+ Tai nạn Giao thông, Đánh nhau: Nhập viện điu trị nội trú; Chuyn viện do vượt quá khả năng chuyên môn; Tử vong bao gồm cả T vong trên đường đến viện, tại viện và Tiên lượng tử vong xin về.

+ Tai nạn do Pháo n: Tất cả các đi tượng.

+ Tai nạn do Vũ khí các loại, Vật liệu nổ khác: Tất cả các đối tượng.

+ Tai nạn do Đánh nhau: Nhập viện điều trị nội trú: Chuyển viện do vượt quá khả năng chuyên môn; Tử vong bao gm cả Tử vong trên đường đến bệnh viện và Tiên lượng tử vong xin về.

+ Cấp cứu Ngộ độc thực phẩm (không bao gồm Rối loạn tiêu hóa, tự tử, say rượu ...): Tử vong, Tiên lượng tử vong xin về.

6. Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và thực hiện thường trực của một số bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và bệnh viện ở các địa phương trước và trong dịp Tết.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, gửi về Bộ Y tế đúng thời gian để kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
-
Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Văn phòng CP; UB ATGT
QG; UB các vấn đề XH Quốc hội; Văn phòng TW Đảng;
- Website moh.gov.vn; website kcb.vn;
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu103/KCB-QLCL&CĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2021
Ngày hiệu lực01/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT 2021 công tác cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT 2021 công tác cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu103/KCB-QLCL&CĐT
        Cơ quan ban hànhchữa bệnh, Cục Quản lý khám
        Người ký***, Lương Ngọc Khuê
        Ngày ban hành01/02/2021
        Ngày hiệu lực01/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT 2021 công tác cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT 2021 công tác cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

              • 01/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực