Công văn 103/SGDĐT-TCCB

Công văn 103/SGDĐT-TCCB năm 2021 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 103/SGDĐT-TCCB 2021 chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo Sở Giáo dục Hồ Chí Minh


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/SGDĐT-TCCB
Về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng;
- Hiệu trưởng các Trường Trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có công văn số 47/TCGDNN-NG thay thế công văn số 2965/TCGDNN-NG về việc chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, trong đó có điều chỉnh “nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đã được chuyển xếp vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (có 4 ký tự đầu của mã số hạng chức danh là V.09) là đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo”.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

2. Tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức có mã số hạng V.09.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Công văn này thay thế công văn số 4306/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (đính kèm Cv 47);
- Lưu: VT, TCCB.(BN)

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 103/SGDĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu103/SGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2021
Ngày hiệu lực13/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 103/SGDĐT-TCCB

Lược đồ Công văn 103/SGDĐT-TCCB 2021 chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo Sở Giáo dục Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 103/SGDĐT-TCCB 2021 chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu103/SGDĐT-TCCB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành13/01/2021
        Ngày hiệu lực13/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 103/SGDĐT-TCCB 2021 chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo Sở Giáo dục Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 103/SGDĐT-TCCB 2021 chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo Sở Giáo dục Hồ Chí Minh

              • 13/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực