Công văn 103/TCHQ-TXNK

Công văn 103/TCHQ-TXNK năm 2018 về kiểm tra, xác định trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 103/TCHQ-TXNK 2018 kiểm tra xác định trị giá hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra, xác định trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành ph.

Liên quan đến việc mở rộng thời gian tra cứu để tìm kiếm thông tin của hàng hóa giống hệt, tương tự khi xác định trị giá hải quan theo phương pháp suy luận (áp dụng linh hoạt phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa ging hệt, tương tự), Tng cục Hải quan hướng dn thực hiện như sau:

Khi kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan, cơ quan hải quan căn cứ theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2015 và Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Công văn số 905/TCHQ-TXNK ngày 17/2/2017 của Tổng cục hải quan để thực hiện.

Trường hp bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá hải quan, cơ quan hải quan phải thu thập đầy đủ các nguồn thông tin theo từng phương pháp xác định trị giá, phân tích, đánh giá mức độ tin cậy của các nguồn thông tin theo quy định. Các nguồn thông tin sau khi thu thập được phải được quy đổi về cùng điều kiện với lộ hàng đang xác định trị giá tính thuế và loại trừ các yếu tố ảnh hưởng về thời gian đến trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp không có hàng hóa giống hệt, tương tự được xuất khẩu đến Việt Nam trong khoảng thời gian 60 ngày trước hoặc sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang xác định trị giá thì được mở rộng thời gian tìm kiếm dữ liệu không quá 90 ngày trước hoặc sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang xác định trị giá hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 39/2015/TT-BTC. Trường hợp vẫn không có thông tin về hàng hóa giống hệt, tương tự thì được mở rộng khoảng thi gian tra cứu theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- PTCT.Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);

- Cục Kiểm tra sau thông quan (để th/h);
- Lưu: VT, TXNK (Hằng- 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 103/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu103/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 103/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 103/TCHQ-TXNK 2018 kiểm tra xác định trị giá hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 103/TCHQ-TXNK 2018 kiểm tra xác định trị giá hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu103/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 103/TCHQ-TXNK 2018 kiểm tra xác định trị giá hải quan

            Lịch sử hiệu lực Công văn 103/TCHQ-TXNK 2018 kiểm tra xác định trị giá hải quan

            • 08/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực