Công văn 103/VPCP-QHĐP

Công văn 103/VPCP-QHĐP năm 2018 về Hệ thống tiêu chí thẩm định đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 103/VPCP-QHĐP 2018 tiêu chí thẩm định thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/VPCP-QHĐP
V/v ban hành Hệ thống tiêu chí thẩm định đ án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 6829/TTr-BNV ngày 26 tháng 12 năm 2017 về phê duyệt Hệ thống tiêu chí thẩm định đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng thẩm định 03 đề án có ý kiến như sau:

1. Bộ Nội vụ bổ sung giải pháp chính sách thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào Hệ thống tiêu chí thẩm định đề án.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định 03 đề án ký ban hành Hệ thống tiêu chí thẩm định đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để làm căn cứ cho các thành viên Hội đồng thẩm định 03 đề án: Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa; Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

3. Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang hoàn thiện hồ sơ đề án để Hội đồng thẩm định cho ý kiến trong tháng 01 năm 2018, trình Chính phủ trước 15 tháng 02 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
-
Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký
TTg, PTTg Trương Hòa Bình; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, TCCV;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Thg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 103/VPCP-QHĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu103/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 103/VPCP-QHĐP

Lược đồ Công văn 103/VPCP-QHĐP 2018 tiêu chí thẩm định thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 103/VPCP-QHĐP 2018 tiêu chí thẩm định thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu103/VPCP-QHĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực04/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 103/VPCP-QHĐP 2018 tiêu chí thẩm định thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

              Lịch sử hiệu lực Công văn 103/VPCP-QHĐP 2018 tiêu chí thẩm định thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

              • 04/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực