Công văn 10301/TCHQ-TXNK

Công văn 10301/TCHQ-TXNK năm 2014 về hồ sơ hoàn thuế khi triển khai hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10301/TCHQ-TXNK 2014 hồ sơ hoàn thuế khi triển khai hệ thống VNACCS


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10301/TCHQ-TXNK
Về việc hồ sơ hoàn thuế khi triển khai hệ thống VNACCS

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2719/HQHCM-TXNK của Cục HQ Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về thực hiện hồ sơ hoàn khi triển khai hệ thống VNACCS. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 119 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính: trong hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải có tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu có kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan hải quan. Tuy nhiên, theo hệ thống VNACCS/VCIS, Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính thì tờ khai hải quan đăng ký trên hệ thống VNACCS/VCIS không có thông tin kết quả kiểm hóa;

Về vấn đề nêu trên, Tổng cục Hải quan ghi nhận để báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Thông tư 128/2013/TT-BTC cho phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10301/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10301/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2014
Ngày hiệu lực18/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10301/TCHQ-TXNK 2014 hồ sơ hoàn thuế khi triển khai hệ thống VNACCS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10301/TCHQ-TXNK 2014 hồ sơ hoàn thuế khi triển khai hệ thống VNACCS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10301/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Hồng Vân
        Ngày ban hành18/08/2014
        Ngày hiệu lực18/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10301/TCHQ-TXNK 2014 hồ sơ hoàn thuế khi triển khai hệ thống VNACCS

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10301/TCHQ-TXNK 2014 hồ sơ hoàn thuế khi triển khai hệ thống VNACCS

            • 18/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực