Công văn 10333/BGTVT-TCCB

Công văn 10333/BGTVT-TCCB triển khai Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công, viên chức ngành Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Công văn 10333/BGTVT-TCCB triển khai Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10333/BGTVT-TCCB
V/v: triển khai Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ;
- Các Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ;
- Các Ban; Đổi mới và QLDN GTVT, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công – tư;
- Các Ban Quản lý dự án, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ;
- Các Viện, Trường thuộc Bộ;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

Ngày 24/10/2012, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải (Đề án), trong đó đã có phân công trách nhiệm thực hiện Đề án các cơ quan, đơn vị liên quan. Để tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Đề án, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

1. Các Vụ, Văn phòng, Ban thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin: xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, kế hoạch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ liên quan theo nội dung đã được phân công tại Đề án đúng tiến độ.

2. Các Tổng cục, Cục, Ban Quản lý dự án, Tổng công ty, Công ty, Viện, Trường thuộc Bộ nghiên cứu, triển khai thực hiện Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/3/2013.

3. Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải: phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức theo kế hoạch hàng năm, trong đó bổ sung các nội dung về đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các khóa bồi dưỡng, hội thảo về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải; báo cáo Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và triển khai thực hiện theo kế hoạch hàng năm.

(Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Đề án đã được Bộ Giao thông vận tải gửi các cơ quan, đơn vị và đăng tải trên trang web của Bộ tại địa chỉ http://www.mt.gov.vn).

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB (Tđt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10333/BGTVT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10333/BGTVT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2012
Ngày hiệu lực05/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10333/BGTVT-TCCB triển khai Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10333/BGTVT-TCCB triển khai Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10333/BGTVT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýPhạm Quý Tiêu
        Ngày ban hành05/12/2012
        Ngày hiệu lực05/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10333/BGTVT-TCCB triển khai Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10333/BGTVT-TCCB triển khai Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức

             • 05/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực