Công văn 10342/VPCP-KSTT

Công văn 10342/VPCP-KSTT năm 2017 thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10342/VPCP-KSTT 2017 thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10342//VPCP-KSTT
V/v thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 07 tháng 8 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017. Đ triển khai thực hiện Nghị định, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an là Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp), Văn phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện ngay và có hiệu quả một số nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

1. Tham gia ý kiến về nội dung quy định thủ tục hành chính tại đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đôn đốc, kiểm soát chất lượng công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại trụ sở nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tích hp dữ liệu thủ tục hành chính để công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ, ngành, địa phương theo quy định.

4. Nhập, đăng tải công khai, tích hp, khai thác, quản lý dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

5. Hướng dẫn, đôn đốc và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ, ngành, địa phương theo quy định.

6. Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính.

7. Tổ chức triển khai cải cách thủ tục hành chính tại Bộ, ngành, địa phương.

8. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và vận hành, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

9. Tham mưu tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ, ngành, địa phương.

10. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ, ngành, địa phương.

11. Thông tin, tuyên truyền; tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đồng thời, đề nghị Đồng chí quan tâm, chỉ đạo triển khai và hoàn thành việc tổ chức lại hoặc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giúp Chánh Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an), Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo đúng quy định tại Điều 6 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ; tng hợp kết quả thực hiện theo các nội dung sau: số, ký hiệu quyết định, thời gian chuyển giao hoặc thành lập, danh sách cán bộ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (chức vụ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ, điện thoại liên hệ) và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 10 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đồng chí./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- VPCP: BTCN;
- Lưu: VT,  KSTT (2), HH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10342/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10342/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2017
Ngày hiệu lực29/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10342/VPCP-KSTT

Lược đồ Công văn 10342/VPCP-KSTT 2017 thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10342/VPCP-KSTT 2017 thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10342/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành29/09/2017
        Ngày hiệu lực29/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10342/VPCP-KSTT 2017 thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10342/VPCP-KSTT 2017 thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP

           • 29/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực