Công văn 1035/SGTVT-KT

Công văn 1035/SGTVT-KT năm 2019 hướng dẫn bổ sung về rút gọn trình tự, thủ tục khi thi công các công trình có quy mô nhỏ trong phạm vi bảo vệ công trình thiết yếu do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1035/SGTVT-KT 2019 thủ tục thi công công trình quy mô nhỏ bảo vệ công trình Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN N
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/SGTVT-KT
V/v: Hướng dẫn bổ sung về rút gọn trình tự, thủ tục khi thi công các công trình có quy mô nhỏ trong phạm vi bảo vệ công trình thiết yếu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quận 1.

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của y ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tng giao thông đường bộ (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2018);

Căn cứ Văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải về Thực hiện một s nội dung của Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố H Chí Minh,

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 1 tại Công văn số 2772/UBND-QLĐT ngày 30 tháng 11 năm 2018 đề nghị hưng dn thực hiện quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, qua đó có đề nghị hướng dẫn rõ các công trình: ct hủy ng cấp nước, thi công thay ng mục nghẹt cấp nước trong các hẻm, cải tạo vỉa hè riêng lẻ của từng cá nhân, tổ chức, thi công điện, vin thông riêng lẻ từ các tủ phân phối của các cá nhân, tổ chức có được thực hin theo quy đnh rút gọn trình t, th tục hay không,

S Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Nhằm rút gọn trình tự, thủ tc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cu thi công trong phm vi bảo vệ công tnh thiết yếu đối với các công trình: cắt hủy ng cấp nước; cải tạo vỉa hè cục bộ riêng lẻ của cá nhân, tổ chức thi công điện, vin thông, thay ng cấp nước mục nghẹt riêng lẻ từ các tủ phân phối, ống cái dẫn vào trụ sở nhà, công trình gắn liền với đất hoặc các công trình tương tự có quy mô chỉ ảnh hưởng cục bộ trên diện tích nhỏ đến mặt đường, vỉa hè thì thành phần hồ sơ không bao gồm trắc dọc, trắc ngang, tọa độ, cao độ tuyệt đối.

Trên đây là nội dung hướng dẫn bổ sung về rút gọn trình tự, thủ tục đối với một số công trình có quy mô nhỏ, đề nghị y ban nhân dân Quận 1 tham khảo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các quận, huyện;
- Sở X
ây dng;
- Trung tâm ĐHCTCN;
- T
ng Cty CNSG;
- Tổng C
ty ĐL TP.HCM;
- Viễn thông thành phố;
- Sở GTVT (GĐ, PGĐ/KT
);
- P.KT
HT; TTGTCC;
- Thanh tra Sở GTVT;
- Khu QLGTĐT s
1, 2, 3, 4;
- TTQLĐHSSG;
- Lưu (VP), Ltk.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Khánh Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1035/SGTVT-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1035/SGTVT-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2019
Ngày hiệu lực18/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1035/SGTVT-KT

Lược đồ Công văn 1035/SGTVT-KT 2019 thủ tục thi công công trình quy mô nhỏ bảo vệ công trình Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1035/SGTVT-KT 2019 thủ tục thi công công trình quy mô nhỏ bảo vệ công trình Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1035/SGTVT-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Khánh Hưng
        Ngày ban hành18/02/2019
        Ngày hiệu lực18/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1035/SGTVT-KT 2019 thủ tục thi công công trình quy mô nhỏ bảo vệ công trình Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1035/SGTVT-KT 2019 thủ tục thi công công trình quy mô nhỏ bảo vệ công trình Hồ Chí Minh

            • 18/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực