Công văn 1036/STC-HCSN

Công văn 1036/STC-HCSN hướng dẫn chi bồi dưỡng giờ thực hành ngoài trời đối với giáo viên thể dục theo Thông tư 01/TT-LT ở các trường phổ thông do Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1036/STC-HCSN hướng dẫn chi bồi dưỡng giờ thực hành ngoài trời


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ TÀI CHÍNH  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1036/STC-HCSN
V/v hướng dẫn chi bồi dưỡng giờ thực hành ngoài trời đối với giáo viên thể dục theo Thông tư 01/TT-LT ở các trường phổ thông

Phan Thiết, ngày 04 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

 

Ngày 10/01/1999 Liên Bộ Giáo dục, Tổng cục thể dục thể thao, Tài chính, Lao động Thương binh xã hội ban hành Thông tư số 01/TT-LB về một số chế độ đối với giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao. Theo đó quy định mức bồi dưỡng tiết thực hành ngoài trời đối với giáo viên chuyên trách và bán chuyên trách thể dục thể thao ở trường học phổ thông tương đương 0,5 kg/gạo/tiết.

Để thống nhất cách tính mức chi tiền bồi dưỡng giờ thực hành đối với giáo viên thể dục ở các trường phổ thông toàn Tỉnh, Sở Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ giá gạo thông thường tại địa phương, trên cơ sở đó Nhà trường thống nhất xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ mức chi bồi dưỡng giờ thực hành cho giáo viên sao cho phù hợp (ví dụ: giá gạo thông thường hiện nay 8.000 đ/kg; quy ra tiền bồi dưỡng giờ thực hành là 4.000đ/tiết);

Trường hợp thị trường có sự biến động lớn về giá gạo, Nhà trường thống nhất điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện; việc xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hành theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn (căn cứ vào loại hình đơn vị sự nghiệp, khả năng nguồn kinh phí, tiêu chuẩn định mức theo quy định chung của Nhà nước và tình hình thực tế, đơn vị quyết định mức chi phù hợp sau khi lấy ý kiến thống nhất của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và công đoàn trong đơn vị).

Sở Tài chính thông báo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố quan tâm hướng dẫn các trường trực thuộc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Tài chính - KH huyện, TX, TP.
- Lưu: VT, BGĐ, HCSN (2)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1036/STC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1036/STC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2009
Ngày hiệu lực04/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1036/STC-HCSN

Lược đồ Công văn 1036/STC-HCSN hướng dẫn chi bồi dưỡng giờ thực hành ngoài trời


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1036/STC-HCSN hướng dẫn chi bồi dưỡng giờ thực hành ngoài trời
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1036/STC-HCSN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Thị Hương
        Ngày ban hành04/03/2009
        Ngày hiệu lực04/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1036/STC-HCSN hướng dẫn chi bồi dưỡng giờ thực hành ngoài trời

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1036/STC-HCSN hướng dẫn chi bồi dưỡng giờ thực hành ngoài trời

           • 04/03/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực