Công văn 1036/TCT-CS

Công văn số 1036/TCT-CS về việc hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia của Tổ chức tình nguyện viên Úc do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1036/TCT-CS hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân chuyên gia của Tổ chức tình nguyện viên Úc


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1036/TCT-TNCN
V/v: hướng dẫn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài

Hà nội, ngày 07 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

Ban Biên tập Đối ngoại – Đài Tiếng nói Việt Nam
(Địa chỉ: 45 Bà Triệu, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 10 TNVN/BTĐN ngày 24/01/2008 của Ban Biên tập Đối ngoại - Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia của Tổ chức tình nguyện viên Úc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì:

Trường hợp Bà Kathyn Jone ở tại Việt Nam trên 183 ngày tính cho 12 tháng liên tục kể từ khi đến Việt Nam (Bà ở Việt Nam từ ngày 08/9/2007 đến 07/9/2008 là 252 ngày) nên Bà Kathyn Jone là đối tượng cư trú tại Việt Nam, phải kê khai thu nhập thường xuyên chịu thuế là tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam (nếu có) được tính bình quân tháng trong năm trên 8 triệu đồng và nộp thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Để có cơ sở xác định đúng thu nhập chịu thuế ở nước ngoài, Bà Kathyn Jone phải xuất trình chứng từ chi trả thu nhập ở nước ngoài, kèm theo thư xác nhận thu nhập hàng năm theo mẫu số 12/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 147/2004/NĐ-CP">81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Bà Kathyn Jone có thu nhập từ hai nơi trở lên hoặc đã đăng ký nộp thuế tại cơ quan thuế thì Bà sẽ thực hiện quyết toán thuế trực tiếp tại cơ quan thuế của Việt Nam. Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định tại điểm 4.2.2, mục III Thông tư số 147/2004/NĐ-CP">81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo với Bà Kathyn Jone liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1036/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1036/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/03/2008
Ngày hiệu lực 07/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1036/TCT-CS hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân chuyên gia của Tổ chức tình nguyện viên Úc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1036/TCT-CS hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân chuyên gia của Tổ chức tình nguyện viên Úc
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1036/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lê Hồng Hải
Ngày ban hành 07/03/2008
Ngày hiệu lực 07/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1036/TCT-CS hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân chuyên gia của Tổ chức tình nguyện viên Úc

Lịch sử hiệu lực Công văn 1036/TCT-CS hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân chuyên gia của Tổ chức tình nguyện viên Úc

  • 07/03/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/03/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực