Công văn 10360/TCHQ-QLRR

Công văn 10360/TCHQ-QLRR năm 2015 trả lời công văn 15/2015/GG-XNK về việc vướng mắc đánh giá rủi ro doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10360/TCHQ-QLRR trả lời công văn 15/2015/GG-XNK đánh giá rủi ro doanh nghiệp 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10360/TCHQ-QLRR
V/v trả lời công văn số 15/2015/GG-XNK

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH GG VINA.
(Địa chỉ: số 226 - Lê Lai - Ngô Quyền- Hải Phòng)

Trả lời công văn số 15/2015/GG-XNK ngày 06/10/2015 của Công ty TNHH GG VINA (MST: 0200504967); tiếp theo công văn số 7925/TCHQ-QLRR ngày 31/8/2015 về việc vướng mắc đánh giá rủi ro doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 17 Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Trên cơ sở tổng hợp thông tin về quá trình chấp hành pháp luật của Doanh nghiệp trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã đánh giá lại mức độ tuân thủ và điều chỉnh việc phân luồng theo mức độ tuân thủ của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý công ty được biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Đ/c P.TCT Nguyễn Công Bình (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10360/TCHQ-QLRR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10360/TCHQ-QLRR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10360/TCHQ-QLRR trả lời công văn 15/2015/GG-XNK đánh giá rủi ro doanh nghiệp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10360/TCHQ-QLRR trả lời công văn 15/2015/GG-XNK đánh giá rủi ro doanh nghiệp 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10360/TCHQ-QLRR
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýQuách Đăng Hòa
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực05/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10360/TCHQ-QLRR trả lời công văn 15/2015/GG-XNK đánh giá rủi ro doanh nghiệp 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10360/TCHQ-QLRR trả lời công văn 15/2015/GG-XNK đánh giá rủi ro doanh nghiệp 2015

            • 05/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực