Công văn 10367/TCHQ-VNACCS

Công văn 10367/TCHQ-VNACCS năm 2014 rà soát, kiểm tra phân quyền trên Hệ thống VNACCS/VCIS do Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10367/TCHQ-VNACCS 2014 rà soát kiểm tra phân quyền Hệ thống VNACCS/VCIS


TỒNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
VNACCS/VCIS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10367/TCHQ-VNACCS
V/v rà soát, kiểm tra phân quyền trên Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Giám sát quản lý;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Cục Thuế xuất nhập khẩu;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Thanh tra Tổng cục;
- Ban Quản lý rủi ro;
- Ban Cải cách hiện đại hóa.

Ngày 29/10/2013 Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS có công văn số 6351/TCHQ-VNACCS về việc hướng dẫn đăng ký và phân quyền cho người sử dụng là cán bộ công chức hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS. Tuy nhiên qua thực tế khi triển khai, nhiều đơn vị đã đăng ký và phân quyền cho các công chức không đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, thậm chí còn vượt quá quyền hạn cho phép dẫn đến việc khó kiểm soát và không đảm bảo tính an ninh, bảo mật của hệ thống. Vì vậy, Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Tổng cục:

+ Rà soát, kiểm tra lại việc đăng ký và phân quyền các công chức trên hệ thống VNACCS/VCIS theo hướng dẫn tại công văn số 6351/TCHQ-VNACCS tránh tình trạng lợi dụng quyền hạn gây đến hậu quả trong quá trình xử lý tờ khai;

+ Chịu trách nhiệm về việc đăng ký, phân quyền, phê duyệt danh sách cho công chức trong đơn vị và thông báo kết quả kiểm tra, rà soát về Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS trước ngày 01/09/2014.

Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS thông báo để các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Tổng cục được biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban (để b/c);
- Lưu: VT, VNACCS (5b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & TK HQ
Nguyễn Trần Hiệu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10367/TCHQ-VNACCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10367/TCHQ-VNACCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10367/TCHQ-VNACCS 2014 rà soát kiểm tra phân quyền Hệ thống VNACCS/VCIS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10367/TCHQ-VNACCS 2014 rà soát kiểm tra phân quyền Hệ thống VNACCS/VCIS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10367/TCHQ-VNACCS
        Cơ quan ban hànhBan triển khai Dự án VNACCS/VCIS
        Người kýNguyễn Trần Hiệu
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực19/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10367/TCHQ-VNACCS 2014 rà soát kiểm tra phân quyền Hệ thống VNACCS/VCIS

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10367/TCHQ-VNACCS 2014 rà soát kiểm tra phân quyền Hệ thống VNACCS/VCIS

             • 19/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực