Công văn 10369/BTC-HCSN

Công văn 10369/BTC-HCSN năm 2018 về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10369/BTC-HCSN 2018 thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10369/BTC-HCSN
V/v kiến nghị của Ông Nguyễn Văn Thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Thi
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.

Về kiến nghị của Ông Nguyễn Văn Thi đính kèm công văn số 5351/VPCP-ĐMDN ngày 06/6/2018 của Văn phòng Chính phủ, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 899/QLĐT-CS ngày 30/7/2018 về việc góp ý dự thảo văn bản), Bộ Tài chính trả lời như sau:

I. Nội dung hỏi của bạn đọc:

Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La được Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp, phân quyền việc phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2018 cho các đơn vị thuộc Sở. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã ra quyết định giao dự toán vào loại Chương - Loại khoản cho đơn vị thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ. Việc triển khai nhiệm vụ mua sắm tài sản công cho các đơn vị thuộc Sở trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có đúng hay không. Kính mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giải đáp để Sở tổ chức thực hiện đúng pháp luật.

II. Nội dung trả lời:

Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Khoản 2 Điều 3 và Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương; trừ trường hợp Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định mua sắm tài sản (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn vay, vốn huy động theo chế độ quy định để phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 6 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp mình theo quy định.

Như vậy, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu căn cứ vào thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, không phải trên cơ sở phân cấp, phân quyền việc phân bổ dự toán ngân sách. Do đó, đề nghị ông Nguyễn Văn Thi căn cứ quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản ở địa phương mình, của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xác định thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính trả lời bạn đọc./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ KHĐT;
- VCCI;
- Vụ PC, Cục QLCS;
- Lưu: VT, HCSN (10 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Phạm Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10369/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10369/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2018
Ngày hiệu lực24/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10369/BTC-HCSN

Lược đồ Công văn 10369/BTC-HCSN 2018 thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10369/BTC-HCSN 2018 thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10369/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Văn Trường
        Ngày ban hành24/08/2018
        Ngày hiệu lực24/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10369/BTC-HCSN 2018 thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10369/BTC-HCSN 2018 thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công

           • 24/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực