Công văn 1038/BHXH-TT

Nội dung toàn văn Công văn 1038/BHXH-TT 2022 truyền thông Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1038/BHXH-TT
V/v truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 4376/KH-BHXH ngày 29/12/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2022, Công văn số 1193/LĐTBXH-BHXH ngày 19/4/2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về nội dung tổ chức tuyên truyền BHXH năm 2022; BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân (tháng 5) và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình năm 2022, cụ thể như sau:

1. Rà soát, phân loại chủ thể tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để có nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông phù hợp

Trên cơ sở dữ liệu người chưa tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh rà soát, đánh giá, phân loại theo địa bàn cấp xã; rà soát danh sách người tham gia đến hạn đóng BHXH tự nguyện, BHYT.

Căn cứ vào các nhóm chủ thể truyền thông đã nêu tại mục 3, phần B, Khung kịch bản truyền thông, ban hành kèm theo Kế hoạch số 4376/KH-BHXH ngày 29/12/2021 của BHXH Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2022 (Kế hoạch số 4376/KH-BHXH); trên cơ sở rà soát, đánh giá, BHXH tỉnh phân loại chủ thể tham gia thành 03 nhóm để có nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông trọng tâm, trọng điểm, sát với từng nhóm chủ thể, gồm:

- Nhóm 1: Nhóm người dân có thu nhập ổn định, có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, gồm hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại; người nhận khoán đất, khoán rừng, khoán mặt nước; thợ thủ công, lao động trong các hợp tác xã, làng nghề truyền thống; người làm nghề tự do có thu nhập như buôn bán, kinh doanh cá thể, tiểu thương, chủ nhà trọ, người bán hàng online, tài xế xe công nghệ; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng lương; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố;… được hướng dẫn tại khoản 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9 mục 3, phần B, Khung kịch bản truyền thông, ban hành kèm theo Kế hoạch số 4376/KH-BHXH.

- Nhóm 2: Nhóm người dân có mức sống trung bình, gồm hộ gia đình nông dân, hộ nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình; người buôn bán nhỏ tại các khu chợ; lao động thuộc các hội, hiệp hội,… được hướng dẫn tại khoản 3.1, 3.3, 3.5, 3.8, mục 3, phần B, Khung kịch bản truyền thông, ban hành kèm theo Kế hoạch số 4376/KH-BHXH.

- Nhóm 3: Nhóm người dân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định, khó có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (trừ nhóm được NSNN đóng), gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người dân tại các xã thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; người mới thoát nghèo; người thuộc hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg nhưng không thuộc đối tượng theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;… được hướng dẫn tại khoản 3.5, 3.10, mục 3, phần B, Khung kịch bản truyền thông, ban hành kèm theo Kế hoạch số 4376/KH-BHXH.

2. Nội dung truyền thông

Tiếp tục tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT theo hướng dẫn tại mục III Kế hoạch số 4376/KH-BHXH, chú trọng một số nội dung sau:

- Truyền thông sâu, rộng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Truyền thông giúp người dân hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT là hai chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, được Nhà nước bảo hộ nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân theo quy định của Hiến pháp, không vì mục tiêu lợi nhuận.

- Truyền thông nhấn mạnh về những quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện như được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí tham gia; được hưởng lương hưu hằng tháng khi về già, được cấp thẻ BHYT miễn phí (với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh) để đi khám, chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu; lương hưu được điều chỉnh theo Chỉ số giá tiêu dùng; thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng (10 lần lương cơ sở) và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Nhờ đó, người dân khi hết tuổi lao động được sống an nhàn, hằng tháng được lĩnh lương hưu và được chăm sóc y tế suốt phần đời còn lại.

- Truyền thông về phương thức đóng 01 lần cho những năm còn thiếu nhưng không quá 10 năm đối với người đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH, để được hưởng lương hưu ở tháng liền kề; truyền thông về việc tham gia BHXH tự nguyện để được cộng nối với thời gian tham gia BHXH bắt buộc trước đó để hưởng chế độ hưu trí. Thời gian đóng BHXH càng nhiều thì mức hưởng sẽ càng cao.

- Truyền thông về mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; truyền thông về trách nhiệm, ý nghĩa việc hỗ trợ kinh phí đối với người tham gia BHXH, BHYT, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.

- Truyền thông để người dân (nhất là những người lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng dưới 1.500.000 đồng ở thời điểm trước ngày 1/1/2022) hiểu, cùng với việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 01/01/2022, mức tiền Nhà nước hỗ trợ cũng tăng lên tương ứng với tỷ lệ theo quy định, tức tăng hơn hai lần. Cụ thể, đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, số tiền hỗ trợ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng (tăng 52.800 đồng); với hộ cận nghèo, số tiền hỗ trợ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng (tăng 44.000 đồng) và các đối tượng khác, số tiền hỗ trợ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng (tăng 17.600 đồng). Đồng thời, khi mức đóng tăng gấp đôi thì theo nguyên tắc đóng-hưởng của BHXH, mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng, giá trị lương hưu khi về già càng lớn. Bên cạnh đó, lương hưu luôn được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH (ví dụ, từ 1/1/2022, lương hưu được điều chỉnh tăng 7,4%). Do vậy, tuyên truyền để người dân hiểu rõ, kiên trì và tiếp tục tham gia để tuổi già có lương hưu, ổn định cuộc sống.

- Truyền thông, cổ vũ các doanh nghiệp, ngân hàng, các tập đoàn và các tổ chức, cá nhân tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động tiếp tục duy trì sự hỗ trợ trong những năm tiếp theo. Đồng thời, truyền thông khuyến khích người dân tiếp tục tìm hiểu về ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, từ đó có trách nhiệm tham gia nối tiếp để những cuốn sổ BHXH, thẻ BHYT tiếp tục đồng hành với người dân, hướng tới mục tiêu lâu dài là tất cả người dân đều có lương hưu và được chăm sóc sức khỏe khi về già.

3. Hình thức truyền thông đối với từng nhóm chủ thể

BHXH tỉnh bám sát hướng dẫn tại Kế hoạch số 4376/KH-BHXH để chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kịch bản truyền thông đối với từng nhóm chủ thể đến tận cấp xã.

Về hình thức, kết hợp hài hòa, đa dạng, linh hoạt các hình thức truyền thông, phù hợp với đặc thù địa phương; đồng thời, đối với mỗi nhóm chủ thể, cần chú trọng thêm một số hình thức sau:

3.1. Đối với nhóm 1

Đây là các nhóm chủ thể có thu nhập ổn định, có nguồn thu khá từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,… có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tuy nhiên ít có thời gian, cơ hội tiếp xúc với chính sách BHXH tự nguyện và có thể chưa được truyền thông kỹ, chưa thực sự hiểu sâu, hiểu rõ về lợi ích của chính sách BHXH, BHYT nên chưa tham gia. Đây là nhóm có tiềm năng tham gia, vì vậy cần bám sát nhóm chủ thể này, tập trung truyền thông thật kỹ, sâu về giá trị, lợi ích của BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, truyền thông tạo niềm tin để người dân lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Một số hình thức truyền thông chú trọng:

- Ưu tiên các hình thức truyền thông trực tiếp như: Tổ chức hội nghị truyền thông, hội nghị khách hàng; gặp trực tiếp từng người hoặc theo nhóm nhỏ;… Mặt khác, khi truyền thông đối với nhóm này cần sử dụng phương pháp tạo hiệu ứng đám đông, bằng cách chọn truyền thông theo những nhóm nhỏ 3-5 người.

- Kiên trì, bền bỉ tiếp cận chủ thể tiềm năng để tiếp tục vận động, thuyết phục: Lập danh sách những chủ thể tiềm năng chưa tham gia; chuyển đại lý thu, các bộ phận liên quan để tiếp tục có kế hoạch truyền thông, vận động tham gia BHXH, BHYT.

3.2. Đối với nhóm 2

Đây là nhóm có mức thu nhập trung bình, có khả năng tham gia khi được hỗ trợ một phần kinh phí. Do vậy, bên cạnh nội dung truyền thông chung tại mục 2, cần truyền thông nhấn mạnh về mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Một số hình thức truyền thông chú trọng:

- Ưu tiên các hình thức truyền thông trực tiếp như: Tổ chức hội nghị truyền thông, hội nghị khách hàng; Gặp trực tiếp từng người hoặc theo nhóm nhỏ;…

- Truyền thông qua các mô hình về người dân hỗ trợ nhau tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

3.3. Đối với nhóm 3

Đây là nhóm có thu nhập không ổn định, đời sống khó khăn, khó có điều kiện tự tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nên rất cần sự hỗ trợ từ ngân sách địa phương và sự hỗ trợ hảo tâm từ các tổ chức, cá nhân làm công tác thiện nguyện.

Một số hình thức truyền thông chú trọng:

- Ưu tiên các hình thức truyền thông như: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh; trên môi trường Internet, mạng xã hội;… để kêu gọi, cổ vũ các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân.

- Truyền thông qua các chương trình chăm sóc khách hàng hằng năm của Ngành BHXH Việt Nam.

4. Giải pháp truyền thông

4.1. Tổ chức đợt truyền thông cao điểm nhân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân (tháng 5)

- Nội dung truyền thông: Bên cạnh nội dung truyền thông tại mục 2 nêu trên, cần truyền thông chuyên sâu về sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của các chế độ BHXH; truyền thông về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW…; trách nhiệm của người lao động và doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật BHXH;…

- Hình thức truyền thông:

+ Truyền thông trực quan: Tổ chức chăng treo băng rôn, khẩu hiệu, phướn truyền thông về chính sách BHXH trên các trục đường, phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, nơi có đông người qua lại; trụ sở cơ quan BHXH các cấp. Thời gian treo từ 10/5/2022 đến ngày 23/5/2022.

+ Truyền thông thông qua các hội nghị truyền thông, hội nghị khách hàng, truyền thông nhóm nhỏ; truyền thông trực tiếp cho người lao động tại các Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh; truyền thông lồng ghép tại đơn vị sử dụng lao động nhân Tháng Công nhân;… kết hợp phát các sản phẩm truyền thông (tờ rơi, tờ gấp,…).

+ Phối hợp với các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phát động phong trào thi đua truyền thông, vận động hội viên, người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

+ Tăng cường số lượng, tần suất các tuyến tin, bài viết chuyên sâu, bài phỏng vấn, chương trình tọa đàm, clip tin tức, infographic,… trên các kênh truyền thông của các cơ quan thông tấn báo chí, trên các phương tiện truyền thông của Ngành, trên môi trường Internet, mạng xã hội.

+ Tăng cường truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, truyền thông lưu động.

+ Tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình quy mô toàn quốc (BHXH Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).

4.2. Giải pháp đối với từng nhóm chủ thể

4.2.1. Đối với nhóm 1

- Trên cơ sở các nhóm chủ thể truyền thông tại Khung kịch bản ban hành kèm theo Kế hoạch số 4376/KH-BHXH, tìm hiểu đặc điểm tình hình kinh tế, thời gian sinh hoạt,… của người dân để lựa chọn, lập danh sách những người có điều kiện kinh tế và khả năng tham gia theo địa bàn cấp xã.

- Cán bộ truyền thông, nhân viên đại lý thu chủ động nắm bắt hoàn cảnh thực tế từng người để truyền thông, tư vấn phù hợp về quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện.

- Lựa chọn thời điểm tiếp cận, truyền thông phù hợp với từng nhóm chủ thể (ví dụ: với nông dân vào lúc kết thúc mùa thu hoạch; với ngư dân vào mùa đánh bắt; với thành viên hợp tác xã vào vụ thu mua; người nhận khoán đất, khoán rừng, khoán mặt nước thì vào mùa thu hoạch sản phẩm;…).

- Lựa chọn những ví dụ, dẫn chứng cụ thể (người thật, việc thật) trên địa bàn để minh họa về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, giúp người dân nắm bắt thông tin dễ dàng, có niềm tin và tự nguyện đăng ký tham gia. Đồng thời, đưa ra ví dụ minh họa mức đóng và mức hưởng lương hưu có lợi hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm để thuyết phục nhóm có thu nhập ổn định, thu nhập khá.

4.2.2. Đối với nhóm 2

- Chủ động báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp để có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT từ ngân sách địa phương.

- Mời cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở ngành liên quan tham gia chủ trì các cuộc họp tổng kết, đánh giá triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT.

- Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình về người dân hỗ trợ nhau tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Truyền thông, vận động các cán bộ, người lao động hỗ trợ phần kinh phí còn lại để tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho thân nhân (bố/ mẹ, vợ/chồng, anh/chị/em...).

4.2.3. Đối với nhóm 3

- Chủ động báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp để có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT từ ngân sách địa phương.

- Lựa chọn các doanh nghiệp, ngân hàng, các tập đoàn và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; gặp gỡ, truyền thông, vận động để họ hiểu sâu sắc bản chất nhân văn, chia sẻ từ chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước ta, thấy được trách nhiệm đối với cộng đồng, Nhà nước. Từ đó, có nhiều hoạt động để ủng hộ chính sách này tiếp tục phát triển, lan tỏa đến người dân bằng các hoạt động hỗ trợ, thiện nguyện; qua đó vừa góp phần xây dựng uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp vừa đảm bảo an sinh xã hội.

- Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội tham gia vào các chương trình trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

- Xây dựng lộ trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân làm công tác thiện nguyện từ năm đầu tham gia đến những năm tiếp theo (không quá 05 năm) với tỷ lệ hỗ trợ giảm dần đến khi người dân có thể tự mình tham gia (hạn chế tình trạng rút BHXH 01 lần sau 12 tháng không tham gia).

- Tham mưu cấp ủy chính quyền có cơ chế khích lệ, khen thưởng các doanh nghiệp, các tập đoàn, các tổ chức, cá nhân làm công tác thiện nguyện trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

- Tổ chức các chương trình chăm sóc khách hàng, qua đó góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn, nhân đạo, sẻ chia của chính sách BHXH, BHYT đến mọi người dân, giúp họ tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

5. Thông điệp truyền thông

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của Nhân dân, không vì mục tiêu lợi nhuận.

- Bảo hiểm xã hội cho tất cả mọi người.

- Tham gia bảo hiểm xã hội - Đóng góp hôm nay, để dành tương lai.

- Bảo hiểm xã hội là đầu tư cho tương lai.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện - của để dành của người lao động.

- Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tích lũy khi trẻ - vui khỏe khi già.

- Tham gia bảo hiểm xã hội là bảo vệ cuộc sống của mỗi gia đình.

- Để ổn định cuộc sống và được chăm sóc sức khỏe khi về già, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.

- Vì cuộc sống ấm no, không lo tài chính khi hết tuổi lao động, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện vì quyền lợi hưu trí của người lao động tự do.

- Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bạn sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.

- Hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật.

- Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

- Bảo hiểm y tế - tấm thẻ vàng hỗ trợ bạn khi không may gặp tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo.

- Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người còn khó khăn - gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Trung tâm Truyền thông

- Là đầu mối đôn đốc, hướng dẫn BHXH các tỉnh triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, đảm bảo linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

- Tăng cường truyền thông về các nội dung tại mục 2 trên các kênh truyền thông của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; trên các phương tiện truyền thông của Ngành, trên môi trường Internet, mạng xã hội.

- Biên tập, sản xuất các sản phẩm truyền thông phù hợp (clip ngắn, infographic, motion,…), cung cấp cho BHXH các tỉnh tổ chức truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với Bưu điện Việt Nam xây dựng Kế hoạch liên tịch, kịch bản Lễ ra quân, trình Lãnh đạo hai ngành phê duyệt.

6.2. Tạp chí BHXH

Chủ động xây dựng các tuyến tin, bài,… truyền thông về các nội dung nêu tại mục 2.

6.3. Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

- Hướng dẫn BHXH các tỉnh tổ chức các chương trình chăm sóc, hỗ trợ khách hàng theo chức năng, nhiệm vụ.

- Tổ chức truyền thông lồng ghép trong các chương trình chăm sóc khách hàng hằng năm của đơn vị.

6.4. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Căn cứ nội dung, hình thức, giải pháp truyền thông nêu tại mục 2 văn bản này và tình hình kinh tế - xã hội, đặc thù văn hóa, dân cư, truyền thống của địa phương, BHXH tỉnh chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng các kịch bản chi tiết để truyền thông, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT tới tận cấp huyện, xã (đảm bảo linh hoạt, phù hợp theo từng nhóm, đặc điểm vùng miền, địa phương).

- Tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền có cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; tích cực huy động, vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Thường xuyên báo cáo UBND tỉnh, thành phố về tình hình phát triển BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn nhằm tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các đơn vị trên địa bàn. Tham mưu UBND các cấp kiện toàn và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

- Tổ chức đợt truyền thông cao điểm theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

- Chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ, tư vấn, chăm sóc khách hàng theo định hướng của BHXH Việt Nam.

- Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH cấp quận, huyện triển khai truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Trên đây là hướng dẫn truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân (tháng 5) và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về BHXH Việt Nam (Trung tâm Truyền thông, số điện thoại: 024.36285231) để được hướng dẫn chi tiết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCBH, CSKH (để thực hiện);
- Lưu VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1038/BHXH-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1038/BHXH-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2022
Ngày hiệu lực23/04/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1038/BHXH-TT 2022 truyền thông Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1038/BHXH-TT 2022 truyền thông Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1038/BHXH-TT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành23/04/2022
        Ngày hiệu lực23/04/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1038/BHXH-TT 2022 truyền thông Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1038/BHXH-TT 2022 truyền thông Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

           • 23/04/2022

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2022

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực