Công văn 1038/BVTV-KD

Công văn 1038/BVTV-KD năm 2009 hướng dẫn việc tạm nhập tái xuất đối với cây trồng có mang theo bầu đất do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1038/BVTV-KD tạm nhập tái xuất cây trồng có mang theo bầu đất Cục Bảo vệ thực vật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1038/BVTV-KD
V/v hướng dẫn việc tạm nhập tái xuất đối với cây trồng có mang theo bầu đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đơn vị Kiểm dịch thực vật thuộc Cục;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tạm nhập, tái xuất cây trồng có mang theo bầu đất.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng chính phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số 4755/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 7 năm 2009 về việc tạm nhập tái xuất cây trồng có mang theo bầu đất, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan như sau:

1. Việc tạm nhập tái xuất đối với cây trồng có mang theo bầu đất chỉ được thực hiện khi có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu được Cục Bảo vệ thực vật cấp theo qui định. Tuyệt đối không sử dụng cây trồng có mang theo bầu đất để gieo trồng trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Bầu đất phải được bao gói kín, chắc chắn bằng các vật liệu phù hợp như ni lon, nhựa…. để đảm bảo không cho đất, nước tưới cây, tàn dư thực vật rơi vãi trong quá trình vận chuyển, chuyển đổi phương tiện chuyên chở. Nếu có đất và tàn dư thực vật rơi vãi phải được thu gom và xử lý triệt để bằng methyl bromide + 2% chlopicrin (methyl bromide loại 98% CH3Br + 2% CC13.NO2) Nồng độ 48g/m3 trong 24 giờ hoặc tiêu hủy bằng nhiệt nóng.

Chủ vật thể phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý này.

3. Trong quá trình vận chuyển cây trồng mang theo bầu đất được phép chuyển đổi các phương tiện vận chuyển từ đường bộ sang đường thủy hoặc ngược lại nhưng không được để rơi vãi đất, tàn dư thực vật.

4. Cây trồng mang theo bầu đất tạm nhập tái xuất chỉ được lưu giữ trên lãnh thổ Việt Nam trong 10 ngày tính từ ngày hoàn tất thủ tục tạm nhập tại cửa khẩu đầu tiên.

5. Toàn bộ cây trồng mang theo bầu đất tạm nhập tái xuất phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan kiểm dịch thực vật trong suốt quá trình từ khi tạm nhập đến khi tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

6. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tạm nhập tái xuất cây trồng có mang theo bầu đất phải tuân thủ theo Luật Hải quan, Pháp lệnh giống cây trồng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Cục BVTV gửi kèm theo công văn số 4755/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ (bản coppy), yêu cầu các đơn vị KDTV phối hợp với các đơn vị Hải quan tuyên truyền phổ biến nội dung hai công văn nêu trên cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc liên quan đến hoạt động tạm nhập, tái xuất cây trồng có mang theo bầu đất được biết để thực hiện./.

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tạm nhập tái xuất cây trồng có mang theo bầu đất nghiêm túc thực hiện qui định này, đồng thời phải chịu mọi trách nhiệm nếu lô cây trồng có mang theo bầu đất bị nước nhập khẩu trả về hoặc phải tiêu hủy.

Trong trường hợp lô cây trồng có mang theo bầu đất không được bao gói, vận chuyển đúng qui định, có nguy cơ lây lan dịch hại vào lãnh thổ Việt Nam thì phải tái xuất hoặc tiêu hủy theo đúng các qui định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì các đơn vị KDTV; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tạm nhập tái xuất cây trồng có mang theo bầu đất phải báo cáo ngay về Cục để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT để B/C;
- Văn phòng CP để B/C;
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Quốc Trụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1038/BVTV-KD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1038/BVTV-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2009
Ngày hiệu lực15/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1038/BVTV-KD tạm nhập tái xuất cây trồng có mang theo bầu đất Cục Bảo vệ thực vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1038/BVTV-KD tạm nhập tái xuất cây trồng có mang theo bầu đất Cục Bảo vệ thực vật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1038/BVTV-KD
        Cơ quan ban hànhCục Bảo vệ thực vật
        Người kýĐàm Quốc Trụ
        Ngày ban hành15/07/2009
        Ngày hiệu lực15/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1038/BVTV-KD tạm nhập tái xuất cây trồng có mang theo bầu đất Cục Bảo vệ thực vật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1038/BVTV-KD tạm nhập tái xuất cây trồng có mang theo bầu đất Cục Bảo vệ thực vật

              • 15/07/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/07/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực