Công văn 1038/TCT-CS

Công văn 1038/TCT-CS năm 2020 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1038/TCT-CS 2020 chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1038/TCT-CS
v/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhn được công văn số 96578/CT-TTHT ngày 26/12/2019 của Cục Thuế thành ph Hà Nội v việc chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Thông tư s 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

+ Khoản 13 Điều 2 quy định:

13. Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.

+ Điểm đ Khoản 2 Điều 4 quy đnh:

đ) TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất:

- Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:

+ Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm.

+ Khoản 2 Điu 7 quy định:

2. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

Đối với những tài sản cố định mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch này. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.

- Tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 ca Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (được sửa đổi; b sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…

Căn cứ các quy định nêu trên, Tng cục Thuế thng nht với xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 96578/CT-TTHT nêu trên, v nguyên tắc Cục phục vụ ngoại giao đoàn phát sinh chi phí tiền thuê đất hàng năm đối với căn hộ đang trong thi gian xây dựng, chưa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp Cục phục vụ ngoại giao đoàn phát sinh chi phí thuê dịch vụ bảo vệ an ninh, chi phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên TSCĐ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí tiền thuê đất hàng năm đối với căn hộ để phục vụ đối ngoại theo nhiệm vụ Nhà nước giao nếu đáp ứng các điều kiện khoản chi được trừ quy định tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) thì tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1038/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1038/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2020
Ngày hiệu lực12/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(26/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1038/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1038/TCT-CS 2020 chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1038/TCT-CS 2020 chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1038/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành12/03/2020
        Ngày hiệu lực12/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (26/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1038/TCT-CS 2020 chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1038/TCT-CS 2020 chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

              • 12/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực