Công văn 1038/TM-TCKT

Công văn số 1038/TM-TCKT ngày 10/03/2004 của Bộ Thương mại về việc tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN

Nội dung toàn văn Công văn 1038/TM-TCKT tham gia ý kiến Dự thảo TT hướng dẫn giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1038/TM-TCKT
V/v tham gia ý kiến Dự thảo thông tư Hướng dẫn giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Thương mại nhận được văn bản số 1637 TC/VP ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN. Sau khi nghiên cứu dự thảo Thông tư, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản, Bộ Thương mại nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư.

2. Một số điểm Bộ Thương mại đề nghị bổ sung, sửa lại như sau:

2.1. Về nội dung:

a. Về tổ chức phối hợp đánh giá xếp loại doanh nghiệp:

Dự thảo Thông tư quy định “Bộ, cơ quan Trung ương công bố xếp loại cho các Tổng Công ty nhà nước, Công ty nhà nước độc lập... do mình quyết định thành lập, Công ty có cổ phần hoặc vốn góp chi phối của mình” (Điểm a Khoản 6.4 Mục 4 Trang 15) là phù hợp. Nhưng các Bộ lại khó khăn trong việc thực hiện, bởi vì toàn bộ các chỉ tiêu đánh giá để xếp loại như: 1. Doanh thu, 2. Lợi nhuận, 3. Khả năng thanh toán nợ, 4. Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật đều thuộc nội dung Bộ Tài chính giám sát (Điểm d, Khoản 4.2, Mục 4 Trang 6). Vì vậy, Thông tư cần có quy định Bộ Tài chính cung cấp kết quả giám sát cho các Bộ làm căn cứ tổng hợp, đánh giá xếp loại DN, tránh tình trạng Bộ thì giám sát, Bộ thì thẩm định cùng một nội dung tại doanh nghiệp, hoặc Thông tư cần quy định rõ hơn cơ chế phối hợp giữa hai Bộ để tính khả thi được cao hơn.

b. Việc xếp loại doanh nghiệp có nên căn cứ báo cáo của doanh nghiệp (Điểm a, Khoản 5.2 Mục 5, trang 8) chưa được kiểm toán, kiểm tra của cơ quan chức năng không?

Kể từ khi thực hiện giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp (theo Nghị định 59CP), việc kiểm tra báo cáo quyết toán của các doanh nghiệp ngày càng bị buông lỏng thì chất lượng báo cáo quyết toán ở các doanh nghiệp rất khác nhau, có doanh nghiệp phản ánh không trung thực với thực trạng tài chính doanh nghiệp. Nếu chỉ nói rằng “giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo tài chính” (trang 8) thì chưa đủ tin cậy và việc xếp loại cũng chỉ là hình thức, dễ bị sai sót.

Nếu để xảy ra việc công bố kết quả sai mà xử phạt doanh nghiệp 50% số tiền đã chi khen thưởng như Khoản 7.4 trang 16 là không thực tế, trách nhiệm của các cấp kiểm tra cũng chưa được quy định rõ.

c. Việc xếp loại doanh nghiệp theo các chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu 1 - Doanh thu: Nếu chỉ căn cứ vào tốc độ tăng giảm doanh thu để xếp loại thì chưa đủ. vì thực tế có doanh nghiệp năm trước doanh thu tăng đột xuất tới trên 50% nên các năm sau không giữ nguyên được tốc độ. Tuy vậy, so với các doanh nghiệp khác cùng loại thì vẫn cao hơn. Có nên xếp doanh nghiệp này loại C không?

Đây là đặc điểm thường có ở các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

- Chỉ tiêu 2 - Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn Nhà nước: Chỉ nên xem xét lỗ thực tế năm này so với năm trước. Loại doanh nghiệp nào được xem xét theo lỗ kế hoạch thì cũng quy định rõ để tiện vận dụng.

d. Khoảng 4.3 Điểm 6 (khổ cuối cùng trang 6) nên bổ sung như sau: “Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tổng Công ty nhà nước và Bộ Tài chính thông qua hoạt động đánh giá, giám sát theo chức năng của mình... hoạt động sản xuất kinh doanh”.

e. Về cơ chế quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiện nay giao cho các đại diện chủ sở hữu khá là tản mạn. Bộ Thương mại luôn phải báo cáo Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương về tình hình doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá - phần lớn là doanh nghiệp cổ phần nhà nước không chi phối - trong khi đó văn bản nhà nước lại không quy định nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ. Nên chăng cần sớm có văn bản bổ sung về vấn đề này.

g. Hiện nay chưa có các văn bản pháp quy về Công ty mẹ Công ty con, vì vậy Mục 4. “Giám sát của chủ sở hữu” Thông tư đã đề cập khái niệm Công ty mẹ thì cần phải giải thích rõ khái niệm này.

2.2. Về hình thức văn bản:

Nên ghép Mục 5. “Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp” vào Mục 6. “Xem loại doanh nghiệp” thì hợp lý hơn.

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1038/TM-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1038/TM-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2004
Ngày hiệu lực10/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1038/TM-TCKT

Lược đồ Công văn 1038/TM-TCKT tham gia ý kiến Dự thảo TT hướng dẫn giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1038/TM-TCKT tham gia ý kiến Dự thảo TT hướng dẫn giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1038/TM-TCKT
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýMai Văn Dâu
        Ngày ban hành10/03/2004
        Ngày hiệu lực10/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1038/TM-TCKT tham gia ý kiến Dự thảo TT hướng dẫn giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1038/TM-TCKT tham gia ý kiến Dự thảo TT hướng dẫn giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN

              • 10/03/2004

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/03/2004

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực