Công văn 10385/UBND-CNN

Công văn 10385/UBND-CNN công bố hệ thống đơn giá công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10385/UBND-CNN công bố hệ thống đơn giá công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10385/UBND-CNN
V/v công bố hệ thống đơn giá công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Biên Hòa, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn;
- Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP. Biên Hòa.

 

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai công bố hệ thống đơn giá công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai - Phần khảo sát xây dựng (sử dụng lại đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai - Phần khảo sát xây dựng đã được ban hành theo Quyết định số 8777/QĐ-UBND ngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai).

2. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai - Phần xây dựng (sử dụng lại đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai - Phần xây dựng đã được ban hành theo Quyết định số 8778/QĐ-UBND ngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai).

3. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai - Phần lắp đặt (sử dụng lại đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai - Phần lắp đặt đã được ban hành theo Quyết định số 8779/QĐ-UBND ngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai).

4. Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Đồng Nai (sử dụng lại đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Đồng Nai đã được ban hành theo Quyết định số 1821/QĐ-UBT ngày 12/6/2001 của UBND tỉnh Đồng Nai).

5. Đơn giá công tác lắp đặt máy và thiết bị trong xây dựng tỉnh Đồng Nai (sử dụng lại đơn giá công tác lắp đặt máy và thiết bị trong xây dựng tỉnh Đồng Nai đã được ban hành theo Quyết định số 1070/QĐ-UBT ngày 11/04/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai).

6. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đồng Nai (sử dụng lại Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đồng Nai đã được ban hành theo Quyết định số 8780/QĐ-UBND ngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai).

7. Đơn giá công tác lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Đồng Nai (sử dụng lại đơn giá công tác lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Đồng Nai đã được ban hành theo Quyết định số 224/QĐ-UBT ngày 17/01/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai).

8. Đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tỉnh Đồng Nai Tập I bao gồm các công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác (sử dụng lại đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tỉnh Đồng Nai Tập I đã được ban hành theo Quyết định số 225/QĐ-UBT ngày 17/01/2003 của UBND tỉnh).

9. Đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tỉnh Đồng Nai Tập II bao gồm công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị (sử dụng lại đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tỉnh Đồng Nai Tập II đã được ban hành theo Quyết định số 1069/QĐ-UBT ngày 11/04/2003 của UBND tỉnh).

- Giao Sở Xây dựng tiến hành thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để áp dụng trên địa bàn tỉnh từ tháng 01/2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBT;
- Các Ban QLDA chuyên ngành;
- Chánh, Phó Văn phòng CNN;
- Lưu: VT, CNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10385/UBND-CNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10385/UBND-CNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10385/UBND-CNN công bố hệ thống đơn giá công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 10385/UBND-CNN công bố hệ thống đơn giá công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu10385/UBND-CNN
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành20/12/2007
       Ngày hiệu lực20/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10385/UBND-CNN công bố hệ thống đơn giá công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10385/UBND-CNN công bố hệ thống đơn giá công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai