Công văn 1039/BTP-ĐKGDBĐ

Công văn 1039/BTP-ĐKGDBĐ năm 2012 thực hiện quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định 05/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1039/BTP-ĐKGDBĐ 2012 đăng ký giao dịch bảo đảm theo 05/2012/NĐ-CP


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1039/BTP-ĐKGDBĐ
V/v triển khai thực hiện quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định số 05/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 02/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 05/2012/NĐ-CP) Nghị định số 05/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012. Do vậy, để kịp thời triển khai quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Bộ Tư pháp đề nghị Quý Ủy ban kịp thời chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành có liên quan thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Rà soát, loại bỏ “bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký” trong hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 05/2012/NĐ-CP.

2. Chấm dứt việc ủy quyền của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cho cán bộ địa chính xã thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất kể từ ngày Nghị định số 05/2012/NĐ-CP có hiệu lực.

3. Hướng dẫn các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định của Nghị định số 05/2012/NĐ-CP.

Trên đây là một số nội dung cần thực hiện nhằm triển khai quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Ủy ban quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
- Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục ĐKQGGDBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1039/BTP-ĐKGDBĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1039/BTP-ĐKGDBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2012
Ngày hiệu lực14/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1039/BTP-ĐKGDBĐ 2012 đăng ký giao dịch bảo đảm theo 05/2012/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1039/BTP-ĐKGDBĐ 2012 đăng ký giao dịch bảo đảm theo 05/2012/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1039/BTP-ĐKGDBĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành14/02/2012
        Ngày hiệu lực14/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1039/BTP-ĐKGDBĐ 2012 đăng ký giao dịch bảo đảm theo 05/2012/NĐ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1039/BTP-ĐKGDBĐ 2012 đăng ký giao dịch bảo đảm theo 05/2012/NĐ-CP

             • 14/02/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/02/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực