Công văn 1039/BVTV-KH

Công văn 1039/BVTV-KH năm 2019 về tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1039/BVTV-KH 2019 ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1039/BVTV-KH
V/v tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần giám định và khử trùng FCC

Thực hiện quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã có quyết định số 742/QĐ-BVTV-KH ngày 28 tháng 03 năm 2019 ủy quyền cho Công ty Cổ phn Giám định và khử trùng FCC thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu từ ngày 02/4/2019 đến ngày 01/4/2020.

Tuy nhiên, do trong quá trình thực hiện, Công ty chưa tuân thủ đúng một số quy định quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu, Cục BVTV đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ nội dung này. Vì vậy, Cục BVTV tạm dừng ủy quyền cho Công ty thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu từ ngày 07/5/2019 và đề nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau:

1. Hoàn tất các thủ tục lấy mẫu, kiểm nghiệm và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước đối với các trường hợp đã xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước trước ngày 07/5/2019.

2. Từ ngày 07/5/2019 không tiếp nhận các hồ sơ mới đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật thông báo để Công ty được biết và chủ động triển khai công việc./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố (đ
phối hợp);
- Các đơn vị nhập khẩu phân bón (để bi
ết);
- Phòng TTPC, QLPB (để phối hợp);
- Phòng HTQT và truyền thông (đ
đăng website);
- Lưu: VT, KH

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

Thuộc tính Công văn 1039/BVTV-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1039/BVTV-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(16/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1039/BVTV-KH

Lược đồ Công văn 1039/BVTV-KH 2019 ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1039/BVTV-KH 2019 ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1039/BVTV-KH
        Cơ quan ban hànhCục Bảo vệ thực vật
        Người kýHoàng Trung
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực26/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (16/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1039/BVTV-KH 2019 ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1039/BVTV-KH 2019 ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu

             • 26/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực