Công văn 10394/TCHQ-TXNK

Công văn 10394/TCHQ-TXNK năm 2015 về trả hồ sơ xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10394/TCHQ-TXNK trả hồ sơ xác định trước mã số 2015


B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10394/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Hoshizaki Electric Co., Ltd tại Việt Nam.
(709 Zen plaza, 54-56 Đ. Nguyễn Trãi, Q. 1, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được 18 Đơn đề nghị xác định trước mã số số 06IM/HOS-HQ, 40FTC/HOS-HQ, 04DL/HOS-HQ, 03DHM/HOS-HQ, 05DBF/HOS-HQ, 21HFE/HOS-HQ, 45HRFE/HOS-HQ, 55HNC/HOS-HQ, 62HSRC/HOS-HQ, 65SPR/HOS-HQ, 06IM/HOS-HQ, 07KMD/HOS-HQ, 05FM/HOS-HQ, 48RTL/HOS-HQ, 34RTC/HOS-HQ, 27HRE/HOS-HQ, 23HFE/HOS-HQ, 25HRE/HOS-HQ ngày 27/10/2015 của Văn phòng đại diện Hoshizaki Electric Co., Ltd tại Việt Nam. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng thì phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa.

Đối chiếu với hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên thì các hồ sơ của Văn phòng không đáp ứng Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên do các nội dung trên đơn đề nghị xác định trước mã số và thông số kèm theo catalogue không đủ thông tin để thực hiện phân loại theo mã số đề nghị tại mục 24; chưa điền đủ các tiêu chí trên đơn đề nghị xác định trước mã số như mục 17, 19, 20, 21.

2. Điểm b Khoản 6 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định: “Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan không có hiệu lực áp dụng trong trường hợp hàng hóa hoặc hồ sơ thực tế xuất khẩu, nhập khẩu khác với mẫu hàng hóa hoặc hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan”.

Qua trao đổi bằng điện thoại với cán bộ thuộc Văn phòng đại diện Hoshizaki Electric Co., Ltd tại Việt Nam, Văn phòng gửi đơn đề nghị xác định trước mã s để phục vụ cho hoạt động xut nhập khu sau khi Văn phòng đăng ký thành lập công ty hoạt động tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2016.

Theo giải trình của Văn phòng thì tên của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số tại hồ sơ thực tế dự kiến nhập khẩu khác với tên của t chức, cá nhân đề nghị xác định trước tại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số. Vì vậy, việc đề nghị xác định trước mã số của Văn phòng sẽ không có hiệu quả khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại toàn bộ 18 hồ sơ đề nghị xác định trước mã số u trên theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng đại diện Hoshizaki Electric Co., Ltd tại Việt Nam biết.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10394/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10394/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10394/TCHQ-TXNK trả hồ sơ xác định trước mã số 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10394/TCHQ-TXNK trả hồ sơ xác định trước mã số 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10394/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực05/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10394/TCHQ-TXNK trả hồ sơ xác định trước mã số 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10394/TCHQ-TXNK trả hồ sơ xác định trước mã số 2015

           • 05/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực