Công văn 10395/TCHQ-KTSTQ

Công văn 10395/TCHQ-KTSTQ năm 2015 về kiến nghị áp mã HS và ấn định thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10395/TCHQ-KTSTQ kiến nghị áp mã HS ấn định thuế 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10395/TCHQ-KTSTQ
V/v kiến nghị áp mã HS

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Quang Minh.
(Đ/c: 139 Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Kim Đội, Hưng Yên)

Phúc đáp công văn số 18/CV-DTVQM ngày 14/8/2015 của Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Quang Minh về việc kiến nghị mã HS mặt hàng N-Hexan và quyết định ấn định thuế số 124/QĐ-KTSTQ ngày 17/7/2015 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 41 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 “Người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế”

Căn cứ Khoản 1, Điều 8 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 “Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp”

Căn cứ điểm a, Khoản 2 Điều 145 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thực hiện giải quyết khiếu nại lần 1 đối với các quyết định hành chính do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ban hành”Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Quang Minh biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT, KTSTQ (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Vũ Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10395/TCHQ-KTSTQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10395/TCHQ-KTSTQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2015
Ngày hiệu lực06/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10395/TCHQ-KTSTQ kiến nghị áp mã HS ấn định thuế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10395/TCHQ-KTSTQ kiến nghị áp mã HS ấn định thuế 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10395/TCHQ-KTSTQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrần Vũ Minh
        Ngày ban hành06/11/2015
        Ngày hiệu lực06/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10395/TCHQ-KTSTQ kiến nghị áp mã HS ấn định thuế 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10395/TCHQ-KTSTQ kiến nghị áp mã HS ấn định thuế 2015

            • 06/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực