Công văn 104/BXD-QLN

Công văn 104/BXD-QLN trả lời Công văn 41.2011/CV-DLTS đề nghị hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 104/BXD-QLN trả lời Công văn 41.2011/CV-DLTS


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 104/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 41.2011/CV-DLTS ngày 10/10/2011 của Công ty CP Du lịch-Thương mại Tân Sáng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Tân Sáng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 41.2011/CV-DLTS ngày 10/10/2011 của Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Tân Sáng đề nghị hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 41.2011/CV-DLTS của Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Tân Sáng và các tài liệu gửi kèm thì “Dự án xây dựng nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối” tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có quy mô sử dụng đất là 19,7 ha, được gộp từ “Dự án xây dựng nhà ở và các công trình dịch vụ cho công nhân lao động và người có thu nhập thấp” với quy mô 9,7 ha cùng với diện tích 10 ha đất được bổ sung thêm tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Đối với “Dự án xây dựng nhà ở và các công trình dịch vụ cho công nhân lao động và người có thu nhập thấp” với quy mô 9,7 ha thì Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Tân Sáng đã đăng ký làm chủ đầu tư từ tháng 4/2009 và được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận giao cho Công ty làm chủ đầu tư từ tháng 6/2009 (theo Thông báo số 120/TB-UBND ngày 18/6/2009 của UBND tỉnh). Đối với phần diện tích đất 10 ha được bổ sung thêm tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ để hình thành “Dự án xây dựng nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối” với tổng diện tích là 19,7 ha cũng đã được Công ty này đăng ký làm chủ đầu tư từ tháng 10/2009 và đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận giao cho Công ty làm chủ đầu tư từ tháng 3/2010 (theo Thông báo số 825-TB/TU ngày 02/3/2010 của Tỉnh uỷ Hưng Yên và Thông báo số 84/TB-UBND ngày 18/3/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên).

Dự án xây dựng nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối cũng đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào tháng 8/2011 (theo Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 19/8/2011).

Như vậy, đến nay Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Tân Sáng đã thực hiện được một số thủ tục về đầu tư xây dựng đối với “Dự án xây dựng nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối”. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thì trường hợp này được coi là đã hoàn thành thủ tục công nhận chủ đầu tư (không phải làm lại thủ tục công nhận chủ đầu tư theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP) đề nghị Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Tân Sáng báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên hướng dẫn thực hiện tiếp các thủ tục đầu tư theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP như: làm thủ tục xin chấp thuận đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư…

Việc triển khai thực hiện dự án này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và các yêu cầu của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hưng Yên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- UBND tỉnh Hưng Yên;
- Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên;
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 104/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu104/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2011
Ngày hiệu lực14/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 104/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 104/BXD-QLN trả lời Công văn 41.2011/CV-DLTS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 104/BXD-QLN trả lời Công văn 41.2011/CV-DLTS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu104/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Hà
        Ngày ban hành14/11/2011
        Ngày hiệu lực14/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 104/BXD-QLN trả lời Công văn 41.2011/CV-DLTS

             Lịch sử hiệu lực Công văn 104/BXD-QLN trả lời Công văn 41.2011/CV-DLTS

             • 14/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực