Công văn 104/TCT-PCCS

Công văn số 104/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Điều kiện hoàn thuế GTGT

Nội dung toàn văn Công văn 104/TCT-PCCS Điều kiện hoàn thuế GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104/TCT-PCCS
V/v: Điều kiện hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 976/KT ngày 22/11/2006 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên hỏi về điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 16 Luật thuế GTGT quy định:

"Việc hoàn thuế giá trị gia tăng chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:

1. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế hàng quý nếu số thuế đầu vào được khấu trừ của các tháng trong quý lớn hơn số thuế đầu ra hoặc được hoàn thuế đầu vào của tài sản cố định theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật này;…

3. Quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính quy định cụ thể thủ tục và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Điều này".

Căn cứ quy định tại Điều 16 Luật thuế GTGT nêu trên thì các điều kiện về thủ tục hoàn thuế GTGT sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính có hiệu lực tại thời điểm hoàn thuế.

Tại công văn số 976/KT ngày 22/11/2006, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên không nói rõ các đơn vị không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư (Xí nghiệp Dịch vụ khoáng sản, Xí nghiệp Dịch vụ địa chất và cung ứng tổng hợp và Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm sản xuất mỏ và luyện kim thuộc Bộ Công nghiệp) được hoàn thuế vào thời điểm nào, chỉ nêu chung từ năm 1999 đến tháng 3/2006).

Trong thời gian từ 01/01/1999 đến nay, thủ tục hoàn thuế GTGT được thực hiện theo các Thông tư của Bộ Tài chính như sau:

- Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT. Thông tư số 89/1998/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999.

- Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT. Thông tư số 122/2000/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2001, thay thế Thông tư số 89/1998/TT-BTC.

Trong hai Thông tư nói trên, Bộ Tài chính đều không hướng dẫn đối tượng được hoàn thuế GTGT phải là đối tượng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy phép đầu tư).

- Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Thông tư số 120/2003/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004, thay thế Thông tư số 122/2000/TT-BTC.

Tại điểm 7, Mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Mục I này phải là đối tượng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy phép đầu tư)"…

Như vậy, kể từ thời điểm ngày 01/01/2004, một trong những điều kiện để được hoàn thuế GTGT là đơn vị phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư.

Tuy nhiên do chưa có sự hướng dẫn thống nhất trong ngành thuế nên một số Cục thuế vẫn thực hiện hoàn thuế mà không xem xét điều kiện mới này. Đối với những trường hợp đó, nếu đơn vị sau khi được hoàn thuế vẫn hoạt động, kê khai thuế, nộp thuế bình thường thì không làm giảm nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước, nên không xác định là hành vi gian lận, trốn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành lập biên bản và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh để xem xét, xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Quý Cơ quan được biết và thực hiện./.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 104/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu104/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2007
Ngày hiệu lực05/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 104/TCT-PCCS Điều kiện hoàn thuế GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 104/TCT-PCCS Điều kiện hoàn thuế GTGT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu104/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành05/01/2007
        Ngày hiệu lực05/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 104/TCT-PCCS Điều kiện hoàn thuế GTGT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 104/TCT-PCCS Điều kiện hoàn thuế GTGT

           • 05/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực