Công văn 1040/TTg-QHQT

Công văn số 1040/TTg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định hỗ trợ của Phần Lan đối với Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1040/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định hỗ trợ của Phần Lan đối với Chương trình 135 giai đoạn 2


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:  1040/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định hỗ trợ của Phần Lan đối với Chương trình 135 giai đoạn II

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Dân tộc.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 9590/BTC-TCĐN ngày 19 tháng 7 năm 2007) về việc phê duyệt Hiệp định hỗ trợ Ngân sách Chương trình 135 giai đoạn II do Chính phủ Phần Lan tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Hiệp định giữa Chính phủ Phần Lan và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ của Chính phủ Phần Lan đối với nguồn vốn của Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006-2010 được nêu tại công văn số 9590/BTC-TCĐN ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện Chính phủ Phần Lan.

2. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận khoản viện trợ trên theo quy định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 425/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản,
 Các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1040/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1040/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1040/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1040/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định hỗ trợ của Phần Lan đối với Chương trình 135 giai đoạn 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1040/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định hỗ trợ của Phần Lan đối với Chương trình 135 giai đoạn 2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1040/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành01/08/2007
        Ngày hiệu lực01/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1040/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định hỗ trợ của Phần Lan đối với Chương trình 135 giai đoạn 2

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1040/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định hỗ trợ của Phần Lan đối với Chương trình 135 giai đoạn 2

              • 01/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực