Công văn 10402/BGTVT-CQLXD

Công văn 10402/BGTVT-CQLXD năm 2019 thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10402/BGTVT-CQLXD 2019 quản lý chi phí đầu tư xây dựng


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10402/BGTVT-CQLXD
V/v: Triển khai thực hiện Ngh định s 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính ph v quản lý chi phí đu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Vụ thuộc Bộ GTVT;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục quản
lý chuyên ngành;
- Các Sở Giao thông vận t
i;
- Các B
an Quản lý dự án trực thuộc Bộ GTVT;
- Các Tổng công ty thuộc Bộ GTVT;
- Các Trường, viện thuộc Bộ GTVT.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 (thay thế Nghị định s 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015) về qun lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Triển khai Nghị định này, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, ph biến và thực hiện Nghị định nêu trên đối với các dự án do Bộ GTVT quản ; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Việc lập, thm định, phê duyệt dự toán xây dựng, dự toán gói thu đối vi trường hợp thc hiện theo hình thức EPC, EC, EP theo quy định tại các Điều 8, 9, 10.

2. Các quy định liên quan đến giá gói thầu xây dựng được hướng dẫn thực hin tại Điều 12.

3. Việc quản lý định mức xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 15.

4. Việc qun lý cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và ch s giá xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 20.

5. Quy định chuyển tiếp được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 36.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Giao thông vận tải đ tng hợp ý kiến gửi Bộ Xây dựng xem xét, hưng dn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTCNT
T đăng ti trên Cổng thông tin điện t của Bộ);
- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Thuộc tính Công văn 10402/BGTVT-CQLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10402/BGTVT-CQLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(12/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10402/BGTVT-CQLXD

Lược đồ Công văn 10402/BGTVT-CQLXD 2019 quản lý chi phí đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10402/BGTVT-CQLXD 2019 quản lý chi phí đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10402/BGTVT-CQLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Ngọc Đông
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (12/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10402/BGTVT-CQLXD 2019 quản lý chi phí đầu tư xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10402/BGTVT-CQLXD 2019 quản lý chi phí đầu tư xây dựng

           • 01/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực