Công văn 10403/TXNK-CST

Công văn 10403/TXNK-CST năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10403/TXNK-CST 2020 hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 10403/TXNK-CST
V/v hoàn thuế hàng NK sau đó tái xuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nefab Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô D1-1, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 2708/CV-2020 ngày 27/8/2020 của Công ty TNHH Nefab Việt Nam (Công ty) về vướng mắc liên quan đến hoàn thuế nhập khẩu và loại hình tờ khai xuất khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến;

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP,

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu Công ty là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép và thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý ngoại thương, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quyền nhập khẩu nhưng sau đó phải tái xuất thi được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu hàng hóa này chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam.

Căn cứ công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan thì tờ khai khi nhập khẩu với loại hình nhập kinh doanh khi tái xuất nguyên trạng hàng hóa đã nhập khẩu trước đó thì sử dụng mã loại hình B13.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH Nefab Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục GSQL (để biết);
- Lưu: VT, CST-H.Linh (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10403/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10403/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2020
Ngày hiệu lực28/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10403/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 10403/TXNK-CST 2020 hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10403/TXNK-CST 2020 hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10403/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành28/09/2020
        Ngày hiệu lực28/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10403/TXNK-CST 2020 hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10403/TXNK-CST 2020 hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất

              • 28/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực