Công văn 1041/CT-TTHT

Công văn 1041/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1041/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1041/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng Công ty Du lịch Sài gòn TNHH MTV
Địa chỉ: 23 Lê Lợi, Quận 1
Mã số thuế: 0300625210

Trả lời văn thư số 1310/TCT-TCKT ngày 22/12/2015 của Tổng Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ s kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh s hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ s kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định”

Trường hợp Tổng Công ty theo trình bày có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trú đóng tại TP.HCM và các địa phương khác, có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai thuế GTGT riêng thì về nguyên tắc thuế GTGT của tài sản cố định, hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh của đơn vị trực thuộc phải được kê khai khấu trừ tại đơn vị trực thuộc. Theo quy chế tài chính của Tng Công ty các khoản chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, nâng cấp tài sản có giá trị từ 2 tỷ đồng tr lên được Tng Công ty trực tiếp ký hợp đồng và thanh toán thì khi ký hợp đồng Tổng Công ty thực hiện ký ba bên (Tng Công ty - Đơn vị trực thuộc - Nhà cung cp) và thỏa thuận hóa đơn được xuất giao cho đơn vị trực thuộc (đơn vị thụ hưởng) để đơn vị trực thuộc làm căn cứ kê khai thuế.

Trường hợp trước đây Tng Công ty đã ký hợp đng, nhận hóa đơn từ nhà cung cấp và kê khai khu trừ thuế GTGT đối với các chi phí sửa chữa, nâng cp tài sản cố định phục vụ cho hoạt động kinh doanh của đơn vị trực thuộc thì khi chuyển chi phí cho đơn vị trực thuộc Tổng Công ty lập hóa đơn xuất giao cho đơn vị trực thuộc (nếu Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc không thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thì tại quy chế tài chính phải nêu cụ thể việc bù trừ công nợ giữa Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc).

Cục thuế TP thông báo Tổng Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 1;
- Phòng PC;
- L
ưu (VT, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1041/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1041/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2016
Ngày hiệu lực02/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1041/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1041/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1041/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành02/02/2016
        Ngày hiệu lực02/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1041/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1041/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            • 02/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực