Công văn 1041/TTg-QHQT

Công văn 1041/TTg - QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Cấp nước và nước thải đô thị" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1041/TTG-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án Cấp nước và nước thải


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1041/TTg - QHQT
V/v Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Cấp nước và nước thải đô thị" vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 128/TTr-NHNN ngày 07 tháng 6 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Cấp nước và nước thải đô thị" và ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định Tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan của Dự án với đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB).

2. Bộ Ngoại giao thông báo cho WB biết về việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Bộ và các tỉnh thực hiện Dự án cần hoàn thành các điều kiện hiệu lực và điều kiện giải ngân của Hiệp định Tài trợ đúng thời hạn (trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hiệp định), cụ thể như sau:

- Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung Khung chính sách tái định cư đã được ủy quyền phê duyệt tại văn bản số 1759/TTg-QHQT ngày 28 tháng 10 năm 2010 để Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và cho phép áp dụng; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh có Dự án cấp nước và nước thải đô thị để chuẩn bị và ký kết các Thỏa thuận thực hiện.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các tỉnh có Dự án cấp nước để chuẩn bị và ký Hiệp định vay phụ cho các Dự án này.

- Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh Dự án phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp hoàn tất các thủ tục pháp lý để Hiệp định Tài trợ sớm có hiệu lực./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 37

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1041/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1041/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2011
Ngày hiệu lực28/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1041/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1041/TTG-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án Cấp nước và nước thải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1041/TTG-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án Cấp nước và nước thải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1041/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành28/06/2011
        Ngày hiệu lực28/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1041/TTG-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án Cấp nước và nước thải

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1041/TTG-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án Cấp nước và nước thải

             • 28/06/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/06/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực