Công văn 1041/UBTVQH13-CTĐB

Công văn 1041/UBTVQH13-CTĐB năm 2016 dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1041/UBTVQH13-CTĐB 2016 dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1041/UBTVQH13-CTĐB
V/v dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu ĐBQH khóa XIV

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn
- Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn

 

n cứ Nghị quyết số 1140/2016/UBTVQH13 ngày 05 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Số lượng, cơ cấu và thành phần đại biu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Lạng Sơn được phân b như sau:

1- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 06 đại biểu.

Trong đó:

- Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương: 04 đại biểu

- Số đại biểu do trung ương giới thiệu: 02 đại biu.

2- Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ như sau:

a) Theo cơ cấu định hướng là 03 đi biểu.

Trong đó:

- Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh: 01 đại biểu

- Đại biểu chuyên trách: 01 đại biu

- Đại biểu Công an: 01 đại biểu

b) Theo cơ cấu hưng dẫn là 01 đại biểu do địa phương dự kiến giới thiệu thuộc các lĩnh vực sau:

- Khoa học - công nghệ;

- Giáo dục;

- Văn hóa, nghệ thuật;

- Y tế;

- Lao động, thương binh và xã hội.

3- Cơ cấu kết hp do địa phương giới thiệu:

- Đại biểu dân tộc: 03 đại biểu (Tày: 1, Nùng: 2)

(giới thiệu ứng cử 06 người)

- Đại biểu phụ nữ: 01 đại biểu

(giới thiệu ứng cử 04 người)

- Đại biu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 01 đại biểu

- Đại biểu ngoài Đảng: 01 đại biu.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC, CTĐB.
Epas: 8191

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN
Nguyễn Thị Nương

FAX: 080 46214

ĐT: 080 46419

080 48777

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1041/UBTVQH13-CTĐB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1041/UBTVQH13-CTĐB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2016
Ngày hiệu lực05/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1041/UBTVQH13-CTĐB 2016 dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1041/UBTVQH13-CTĐB 2016 dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1041/UBTVQH13-CTĐB
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Nương
        Ngày ban hành05/02/2016
        Ngày hiệu lực05/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1041/UBTVQH13-CTĐB 2016 dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1041/UBTVQH13-CTĐB 2016 dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV

              • 05/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực