Công văn 10412/VPCP-KTTH

Công văn 10412/VPCP-KTTH năm 2012 thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp VSIP - Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10412/VPCP-KTTH 2012 thành lập kho hàng không kéo dài Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10412/VPCP-KTTH
V/v thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp VSIP - Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại tờ trình số 115/TTr-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012, ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 2205/UBND-KTTH ngày 24 tháng 10 năm 2012 về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp VSIP - Bắc Ninh; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp VSIP - Bắc Ninh. Giao Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung để bảo đảm hoạt động của kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp VSIP - Bắc Ninh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm được yêu cầu quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Giao Bộ Tài chính rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định cần thiết để có đủ căn cứ pháp lý cho hoạt động của các kho hàng không kéo dài đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TKBT, QHQT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). TLK. 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10412/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10412/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực19/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10412/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 10412/VPCP-KTTH 2012 thành lập kho hàng không kéo dài Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10412/VPCP-KTTH 2012 thành lập kho hàng không kéo dài Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10412/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành19/12/2012
        Ngày hiệu lực19/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10412/VPCP-KTTH 2012 thành lập kho hàng không kéo dài Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10412/VPCP-KTTH 2012 thành lập kho hàng không kéo dài Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

              • 19/12/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/12/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực