Công văn 10428/TC/TCT

Công văn về việc xuất khẩu cao su tự nhiên sang kho ngoại quan ở nước ngoài

Nội dung toàn văn Công văn 10428/TC/TCT xuất khẩu cao su tự nhiên sang kho ngoại quan ở nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10428/TC/TCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10428 TC/TCT NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC XUẤT KHẨU CAO SU TỰ NHIÊN SANG KHO NGOẠI QUAN Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Bộ Thương mại
- Tổng Công ty cao su Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3304/VPCP-KTTH ngày 26/7/2001, Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với cao su tự nhiên xuất khẩu ra kho ngoại quan ở nước ngoài để bán dần cho khách hàng nước ngoài như sau:

1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: căn cứ Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 94/1998/NĐ-CP">172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998; Biểu thuế thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

- Mặt hàng cao su tự nhiên (thuộc dòng cuối cùng của Biểu thuế thuế xuất khẩu: các mặt hàng khác không ghi ở trên) có thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm).

- Trường hợp hàng hoá đã xuất khẩu ra kho ngoại quan của nước ngoài nhưng vì lý do nào đó phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì được xử lý không thu thế nhập khẩu và hoàn thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có) nếu đáp ứng điều kiện và thủ tục hồ sơ quy định tại điểm 1.k , mục I, phần E Thông tư số 94/1998/NĐ-CP">172/1998/TT-BTC nêu trên.

2. Thuế giá trị gia tăng: Căn cứ Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, Thông tư số 79/2000/NĐ-CP">122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì: cao su xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (không phần trăm). Thủ tục hồ sơ theo quy định tại điểm 1.1, mục II, phần B Thông tư số 79/2000/NĐ-CP">122/2000/TT-BTC nêu trên.

Đối với trường hợp cao su xuất khẩu ra kho ngoại quan ở nước ngoài để bán cho khách hàng nước ngoài thì thủ tục hồ sơ để được áp dụng thuế suất 0% bao gồm:

- Hợp đồng thuê kho ngoại quan;

- Tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu theo hình thức tạm xuất;

- Báo cáo thanh khoản với cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất

- Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu (trường hợp đơn vị thành viên uỷ thác xuất khẩu cho Tổng công ty cao su Việt Nam).

- Bảng kê khai tổng hợp số lượng, trị giá hàng đã bán (có xác nhận của Tổng công ty cao su Việt Nam).

- Hợp đồng mua bán ngoại thương ký với người mua.

- Chứng từ thanh toán tiền hoặc các chứng từ xác nhận thanh toán của khách hàng nước ngoài.

- Hoá đơn GTGT bán hàng.

Bộ Tài chính hướng dẫn để cơ quan có liên quan được biết và thực hiện thống nhất.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10428/TC/TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10428/TC/TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/10/2001
Ngày hiệu lực 31/10/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10428/TC/TCT

Lược đồ Công văn 10428/TC/TCT xuất khẩu cao su tự nhiên sang kho ngoại quan ở nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 10428/TC/TCT xuất khẩu cao su tự nhiên sang kho ngoại quan ở nước ngoài
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10428/TC/TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành 31/10/2001
Ngày hiệu lực 31/10/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 10428/TC/TCT xuất khẩu cao su tự nhiên sang kho ngoại quan ở nước ngoài

Lịch sử hiệu lực Công văn 10428/TC/TCT xuất khẩu cao su tự nhiên sang kho ngoại quan ở nước ngoài

  • 31/10/2001

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/10/2001

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực