Công văn 1043/TTg-QHQT

Công văn 1043/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định tài trợ Dự án "Phát triển Giao thông đô thị thành phố Hải Phòng" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1043/TTG-QHQT phê chuẩn Hiệp định tài trợ Dự án Phát triển Giao thông


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1043/TTg - QHQT
V/v Phê chuẩn Hiệp định tài trợ Dự án "Phát triển Giao thông đô thị thành phố Hải Phòng" vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:  Chủ tịch nước.

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31 tháng 5 năm 2011; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan trong khuôn khổ Dự án "Phát triển Giao thông đô thị thành phố Hải Phòng" do WB tài trợ với các nội dung chính như sau:

- Tên Hiệp định Tài trợ: "Phát triển Giao thông đô thị thành phố Hải Phòng".

Tên tiếng Anh: "Haiphong Urban Transport Development Project".

- Nội dung chính của Hiệp định Tài trợ: WB cam kết cấp cho Việt Nam một khoản tín dụng trị giá 175 triệu USD theo các điều khoản quy định trong Hiệp định Tài trợ để thực hiện Dự án.

- Tác động của Hiệp định Tài trợ đến Việt Nam: Dự án sẽ nâng cao điều kiện đi lại trong đô thị và tăng cường năng lực quản lý và lập quy hoạch giao thông đô thị thành phố Hải Phòng.

- Tính hợp hiến: Hiệp định được ký kết dưới hình thức Điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, phù hợp với Luật Ký kết, Gia nhập và Thực hiện Điều ước Quốc tế năm 2005 và phù hợp với Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 và các văn bản pháp luật khác liên quan.

- Mức độ tương thích với các quy định của pháp luật Việt Nam: Nội dung Hiệp định Tài trợ không có quy định nào trái với các Luật, Pháp lệnh do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

- Về khả năng áp dụng trực tiếp Hiệp định Tài trợ: Hiệp định Tài trợ được áp dụng toàn bộ mà không đặt ra yêu cầu bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian hiệu lực của Hiệp định Tài trợ: 90 ngày kể từ ngày ký, theo đó, ngày dự kiến tuyên bố hiệu lực của Chương trình là ngày 29 tháng 8 năm 2011.

Theo quy định của WB và quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế, Hiệp định Tài trợ nêu trên cần được trình Chủ tịch nước phê chuẩn để có hiệu lực thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo hồ sơ);
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các Bộ: Ngoại giao, TP, KHĐT, TC
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1043/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1043/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2011
Ngày hiệu lực29/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1043/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1043/TTG-QHQT phê chuẩn Hiệp định tài trợ Dự án Phát triển Giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 1043/TTG-QHQT phê chuẩn Hiệp định tài trợ Dự án Phát triển Giao thông
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu1043/TTg-QHQT
                Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
                Người kýPhạm Gia Khiêm
                Ngày ban hành29/06/2011
                Ngày hiệu lực29/06/2011
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật10 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản hướng dẫn

                    Văn bản được hợp nhất

                      Văn bản được căn cứ

                        Văn bản hợp nhất

                          Văn bản gốc Công văn 1043/TTG-QHQT phê chuẩn Hiệp định tài trợ Dự án Phát triển Giao thông

                          Lịch sử hiệu lực Công văn 1043/TTG-QHQT phê chuẩn Hiệp định tài trợ Dự án Phát triển Giao thông

                          • 29/06/2011

                            Văn bản được ban hành

                            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                          • 29/06/2011

                            Văn bản có hiệu lực

                            Trạng thái: Có hiệu lực