Công văn 10431/TCHQ-TXNK

Công văn 10431/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10431/TCHQ-TXNK 2014 xử lý nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10431/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1083/HQĐT-NV 1085/HQĐT-NV 1093/HQĐT-NV 1094/HQĐT-NV ngày 17/7/2013 của Cục Hải quan Đồng Tháp về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính qui định về Điều kiện áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể nêu tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này thì phải đảm bảo các điều kiện sau: “Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập”

Theo đó, hồ sơ Cục Hải quan Đồng Tháp đề nghị xóa nợ đối với các Công ty sau chưa đủ điều kiện xem xét xóa nợ vì chưa có cơ sở xác định các Công ty này hạch toán độc lập.

- Công ty XNK Nông Thủy sản, trực thuộc Liên hiệp XNK Nông - Công nghiệp thực phẩm số tiền đề nghị xóa nợ là: 93.909.000 đồng;

- Công ty XNK II, trực thuộc Liên hiệp Công ty Đồng Tháp số tiền đề nghị xóa nợ là: 1.018.186.281 đồng;

- Xí nghiệp Liên hiệp may, thuộc Liên hiệp Công ty Đồng Tháp số tiền đề nghị xóa nợ là: 763.703.237 đồng;

- Xí nghiệp Đông Lạnh, trực thuộc Công ty XNK tỉnh Đồng Tháp số tiền đề nghị xóa nợ là: 33.734.360 đồng.

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Tháp kiểm tra, trường hợp các Công ty nêu trên hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ, thì khi giải thể Công ty mẹ phải thanh toán nợ cho công ty thành viên. Trường hợp nếu có đủ cơ sở chứng minh Công ty giải thể hạch toán độc lập hoặc Công ty mẹ đã có quyết định giải thể, chuyển đổi thì lập hồ sơ theo đúng qui định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để B/cáo);
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10431/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10431/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2014
Ngày hiệu lực20/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10431/TCHQ-TXNK 2014 xử lý nợ thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10431/TCHQ-TXNK 2014 xử lý nợ thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10431/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành20/08/2014
        Ngày hiệu lực20/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10431/TCHQ-TXNK 2014 xử lý nợ thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10431/TCHQ-TXNK 2014 xử lý nợ thuế

            • 20/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực