Công văn 10438/CT-TTHT

Công văn 10438/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10438/CT-TTHT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10438/CT-TTHT
V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2011

 

Kinh gửi:

Công ty TNHH Seiwa Electric (Việt Nam)
Địa chỉ Lô R-28b-30-32-34-36a Đường số 18,
KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
Mã số thuế: 0310843088

 

Trả lời văn bản số 02/CV-2011 ngày 23/11/2011 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Phụ lục danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009);

- Căn cứ Phần H Thông tư số 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009)

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp của Công ty theo trình bày là doanh nghiệp được thành lập mới theo Giấy chứng nhận đầu tư số 412043000353 ngày 18/04/2011, địa chỉ trụ sở chính Lô R-28b-30-32-34-36a Đường số 18, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, ngành nghề kinh doanh: sản xuất các sản phẩm nhựa tổng hợp như ống nhựa bọc dây điện, ống nhựa phục vụ ngành xây dựng, điện máy, điện lạnh. Do Công ty là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư không thuộc địa bàn ưu đãi thuế TNDN quy định Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và ngành nghề kinh doanh của Công ty không thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi về thuế TNDN nên Công ty phải tính, kê khai và nộp thuế TNDN theo thuế suất 25% .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
- Phòng KT1
- Lưu: HC, TTHT
2443_208203 (24/11/2011) vdhien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10438/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10438/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/12/2011
Ngày hiệu lực 02/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10438/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 10438/CT-TTHT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 10438/CT-TTHT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10438/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ban hành 02/12/2011
Ngày hiệu lực 02/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 10438/CT-TTHT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 10438/CT-TTHT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 02/12/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/12/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực