Công văn 10440/CT-TTHT

Công văn 10440/CT-TTHT về giảm thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng khoán do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10440/CT-TTHT về giảm thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng khoán do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10440/CT-TTHT
V/v giảm thuế TNCN chuyển nhượng chứng khoán

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty CP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín
Địa chỉ: Số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
MST 0304579068

 

Trả lời văn bản số 424/2011/CV-SBS ngày 07/11/2011 của Công ty về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng chứng khoán, Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

- Căn cứ Điều 25, Điều 26 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 :

“Công ty đại chúng :

1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

2. Công ty cổ phần theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải nộp hồ sơ công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.”

“ Hồ sơ công ty đại chúng :

1. Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm:

a) Điều lệ công ty;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

c) Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông;

d) Báo cáo tài chính năm gần nhất.

2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.”

- Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân :

“Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân”

- Căn cứ công văn số 12501/BTC-CST ngày 20/09/2010 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần :

“...

Về việc phân biệt giữa chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng vốn đối với chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần :

- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong các công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán là chuyển nhượng chứng khoán, áp dụng quy định về thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán.

- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần không thuộc trường hợp nêu trên áp dụng quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Về xác định công ty cổ phần là công ty đại chúng căn cứ vào Điều 25, 26 Luật chứng khoán.”

- Căn cứ công văn số 10790/BTC-CST ngày 12/08/2011 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội:

“...Từ tháng 8/2011 : Tạm khấu trừ theo tỷ lệ 0,05% đối với các giao dịch chứng khoán trên các sàn giao dịch (thay thế cho tỷ lệ 0,1% trước đây)...”

Căn cứ các quy định trên, kể từ ngày 01/08 /2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân sẽ được khấu trừ theo tỷ lệ 0,05% (thay thế cho tỷ lệ 0,1% trước đây); việc xác định các giao dịch chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần là chuyển nhượng chứng khoán hay chuyển nhượng vốn đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT số 3;
- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).
2274-192807/11 KhanhAT

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10440/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10440/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2011
Ngày hiệu lực02/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10440/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 10440/CT-TTHT về giảm thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng khoán do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10440/CT-TTHT về giảm thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng khoán do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10440/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Trọng Hạnh
        Ngày ban hành02/12/2011
        Ngày hiệu lực02/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10440/CT-TTHT về giảm thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng khoán do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10440/CT-TTHT về giảm thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng khoán do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

            • 02/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực