Công văn 1045/TCT-HTQT

Công văn 1045/TCT-HTQT về giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Anh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1045/TCT-HTQT giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1045/TCT-HTQT
V/v Giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Anh.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 160212/TNT-FA ngày 16/02/2012 của Chi nhánh Công ty TNHH TNT-Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) (sau đây gọi là TNT-Vietrans) đề nghị hướng dẫn về hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (sau đây gọi là Hiệp định). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và hiện nay là Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, để được hưởng lợi Hiệp định (miễn, giảm, hoàn thuế và xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam), người nộp thuế cần nộp cho Cơ quan thuế một số loại tài liệu, trong đó có “Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do cơ quan thuế cấp (ghi rõ là đối tượng cư trú trong năm tính thuế nào)”

Theo quy định nêu trên, để được áp dụng Hiệp định, đối tượng cư trú của Vương quốc Anh nói chung và TNT Express ICS nói riêng cần cung cấp cho Cơ quan thuế (Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh) bản gốc giấy chứng nhận cư trú của Vương quốc Anh do Cơ quan thuế Vương quốc Anh cấp trong đó ghi rõ mình/TNT Express ICS là đối tượng cư trú trong các năm đề nghị áp dụng Hiệp định (2008, 2009, 2010) hoặc giai đoạn đề nghị áp dụng Hiệp định (từ tháng 01/2008 đến tháng 9/2010).

Đối với giấy chứng nhận cư trú do Cơ quan thuế Vương quốc Anh cấp (bản chụp gửi kèm), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Đối với giấy chứng nhận cư trú đề ngày 21/9/2010, Cơ quan thuế Vương quốc Anh xác nhận:

“The tax authorities of the United Kingdom certify that on the information currently held TNT Express ICS Ltd will be a resident of the United Kingdom within the meaning of the United Kingdom/Vietnam double taxation treaty for the calendar year 2008 to date.”

Tạm dịch “Theo thông tin hiện có Cơ quan thuế Vương quốc Anh xác nhận TNT Express ICS sẽ là một đối tượng cư trú của Vương quốc Anh trong phạm vi ý nghĩa của Hiệp định thuế giữa Vương quốc Anh/Việt Nam trong năm dương lịch 2008 đến nay”

Cụm từ “đến nay” được hiểu là ngày ký giấy chứng nhận cư trú – là ngày 21/9/2010. Do vậy, căn cứ giấy chứng nhận cư trú nêu trên thì TNT Express ICS là đối tượng cư trú của Vương quốc Anh trong phạm vi ý nghĩa của Hiệp định từ năm 2008 đến ngày 21/9/2010.

- Đối với giấy chứng nhận cư trú số 5723786400144 ngày 06/9/2011, Cơ quan thuế Vương quốc Anh xác nhận:

“On information currently held TNT Express ICS is resident in the United Kingdom and has been since incorporation in January 2007.”

Tạm dịch “Theo thông tin hiện có thì TNT Express ICS là đối tượng cư trú của Vương quốc Anh từ khi thành lập vào tháng 01 năm 2007”

Do giấy chứng nhận cư trú nêu trên được ký vào ngày 06/9/2011 nên TNT Express ICS được coi là đối tượng cư trú của Vương quốc Anh từ năm 2007 đến ngày 06/9/2011.

Do đó, hai giấy chứng nhận cư trú do Cơ quan thuế Vương quốc Anh cấp đáp ứng được yêu cầu quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên để thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn TNT-Vietrans thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST (Bộ TC);
- Vụ PC, TCT;
- Website TCT;
- TNT-Vietrans;
- Lưu: VT, HTQT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1045/TCT-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1045/TCT-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2012
Ngày hiệu lực23/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1045/TCT-HTQT giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1045/TCT-HTQT giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1045/TCT-HTQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Hồng Hải
        Ngày ban hành23/03/2012
        Ngày hiệu lực23/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1045/TCT-HTQT giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1045/TCT-HTQT giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế

           • 23/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực