Công văn 10450/CT-TTHT

Công văn 10450/CT-TTHT năm 2016 về nộp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10450/CT-TTHT nộp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10450/CT-TTHT
V/v: Nộp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty MTV Dịch vụ công ích Huyện Củ Chi
Địa chỉ: 174/5 Khu Phố 2, Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mã số thuế: 0301447419

Trả lời văn thư số 1369/CICC-KT ngày 10/10/2016 của Công ty về việc nộp lợi nhuận còn lại năm 2013, 2014 Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4, Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 quy định khai nộp ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận sau thuế:

“…

Đối với khoản lợi nhuận còn lại thu về Quỹ phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập 100% vn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương là đại diện chủ sở hữu, SCIC thực hiện kê khai với cơ quan thuế nơi kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tờ khai mẫu số 02C/LNCL, bng kê 02C-1/LNCL và bảng kê 02C-2/LNCL ban hành kèm theo Thông tư này đồng thời sao gửi bảng kê 02C-2/LNCL cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương là đại diện chủ sở hữu kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ bảng kê 02C-2/LNCL, SCIC lập giấy nộp tiền cho từng địa phương nơi được điều tiết khoản lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập và quản lý. Trên chứng từ nộp tiền phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh nơi địa phương được điều tiết nguồn thu.

5. Khoản thu ngân sách nhà nước đối với phần lợi nhuận còn lại quy định tại Điều này được hạch toán vào chương tương ứng, mục 1150, tiểu mục 1151 của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành”.

Căn cứ Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, ctức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 2 Điều 5 quy định Trách nhiệm nộp t khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ cho cơ quan thuế:

“Trách nhiệm nộp tờ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ cho cơ quan thuế:

Doanh nghiệp thực hiện khai, nộp tờ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hình thức điện tử”.

+ Tại Điều 6 quy định phân chia ngân sách nhà nước:

“…

b) Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp ngân sách nhà nước quy định tại Điều này của doanh nghiệp địa phương được phân chia 100% cho ngân sách địa phương. Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài Khoản thu ngân sách nhà nước mở tại kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính”.

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh thuộc đối tượng nộp lợi nhuận sau thuế nhưng đến nay vẫn chưa nộp lợi nhuận sau thuế năm 2013, 2014 theo quy định thì Công ty thực hiện nộp tờ khai lợi nhuận sau thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hình thức điện tử và nộp tiền vào tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại kho bạc nhà nước TP. H Chí Minh: Tài khoản số 7111.1056137, Tiểu mục 1151.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế “để báo cáo”;
- Phòng KT3;
- Phòng PC;
- Lưu (VT,TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thị Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10450/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10450/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2016
Ngày hiệu lực26/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10450/CT-TTHT nộp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10450/CT-TTHT nộp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10450/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thị Thu Hương
        Ngày ban hành26/10/2016
        Ngày hiệu lực26/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10450/CT-TTHT nộp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10450/CT-TTHT nộp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016

            • 26/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực