Công văn 10455/TXNK-CST

Công văn 10455/TXNK-CST năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10455/TXNK-CST 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 10455/TXNK-CST
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Dược liệu Dương Thư.
(Lô CN02-10 cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Ninh Hiệp, Gia Lâm, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/DT-TCHQ ngày 21/09/2020 của Công ty Cổ phần XNK Dược liệu Dương Thư đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội quy định mức thuế suất 5% áp dụng đối với “sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam quy định: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp “sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” đã được quy định cụ thể thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, do đó, thuế suất thuế giá trị gia tăng của sản phẩm này thực hiện theo quy định tại Luật là 5%.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty Cổ phần XNK Dược liệu Dương Thư được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CST (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10455/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10455/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2020
Ngày hiệu lực28/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10455/TXNK-CST 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10455/TXNK-CST 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10455/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành28/09/2020
        Ngày hiệu lực28/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10455/TXNK-CST 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10455/TXNK-CST 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu

              • 28/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực