Công văn 10465/TCHQ-GSQL

Công văn 10465/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển đổi loại hình NSXXK sang loại hình gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10465/TCHQ-GSQL 2014 chuyển đổi loại hình NSXXK sang loại hình gia công


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10465/TCHQ-GSQL
V/v chuyển đổi loại hình NSXXK sang loại hình gia công

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2650/HQHCM-GSQL ngày 22/7/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi loại hình NSXXK sang loại hình gia công của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính và điểm 1, khoản I, mục 2 Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014 của Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH SX Upgain (Việt Nam) không phải thực hiện thủ tục chuyển đổi từ loại hình NSXXK sang loại hình gia công; Công ty làm thủ tục hải quan theo mục đích sản xuất, việc chuyển tồn nguyên liệu, vật tư được thực hiện trên hệ thống E-Customs và xử lý như sau:

Công ty phối hợp với Chi cục Hải quan quản lý tiến hành thanh khoản tất cả các tờ khai NSXXK và các hợp đồng gia công còn tồn đến thời điểm chuyển tồn; chuyển lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn sang đầu kỳ của kỳ Báo cáo nhập - xuất - tồn đầu tiên (cột 6, Mẫu số 7 Phụ lục III Thông tư số 22/2014/TT-BTC) và thực hiện quản lý theo phương thức Báo cáo nhập - xuất - tồn định kỳ thuộc loại hình chế xuất cho lần báo cáo quý tiếp theo.

Khi chưa chốt tồn được thì Chi cục Hải quan quản lý hỗ trợ doanh nghiệp chuyển mã nguyên phụ liệu, định mức, sản phẩm đã đăng ký trên hệ thống ECUS V4 sang hệ thống ECUS V5 để phục vụ khai báo mã loại hình E11, E56.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10465/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10465/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2014
Ngày hiệu lực21/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10465/TCHQ-GSQL 2014 chuyển đổi loại hình NSXXK sang loại hình gia công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10465/TCHQ-GSQL 2014 chuyển đổi loại hình NSXXK sang loại hình gia công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10465/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành21/08/2014
        Ngày hiệu lực21/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10465/TCHQ-GSQL 2014 chuyển đổi loại hình NSXXK sang loại hình gia công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10465/TCHQ-GSQL 2014 chuyển đổi loại hình NSXXK sang loại hình gia công

           • 21/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực